Yhteisölähtöinen opetus

Kaupunkiteologian hankkeen tavoitteena on yhdistää teoriaa ja käytäntöä, ja antaa uusille teologisukupolville vahvat ja käytännönläheiset valmiudet toimia muuttuvissa kaupunkikonteksteissa.

Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä yliopistopedagogiikkaa; kaupunkiteologiaa ei opiskella vain luentosaleissa vaan vahvasti myös kaduilla, kirkoissa, moskeijoissa, ostareilla ja leipäjonoissa. Opiskelijat jalkautuvat havainnoimaan kaupunkielämää ja uskontoa kaupunkitilassa. Kursseilla tehdään myös paljon vierailuja yhteisöihin ja organisaatioihin, joiden toiminta liittyy kulloisenkin kurssin sisältöihin, sekä osallistutaan kansalaistoimintaan ja kehittämiseen yhteistyökumppanien toiminnassa.

Opiskelijoiden tutustumiskohteita ovat olleet mm. Suomen Islamilainen yhdyskunta, International Charismatic Bible Church (ICBC), International Evangelical Church in Finland, Helsingin juutalainen seurakunta, Saalem-seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta, Suomi-Syyria Ystävyysseura, Pelastusarmeija sekä Suomen evankelisluterilaisen kirkon eri seurakunnat ja työmuodot.

Opiskelijat ovat analysoineet organisaatioiden toimintaa ja roolia suhteessa kaupunkikontekstiin mm. kaupunkiympäristön lainalaisuuksien, eletyn uskonnon, pyhän käsitteen, hybridisaation, narratiivisten identiteettien ja kontekstuaalisen teologian eri suuntausten näkökulmista.

Käytännön syistä kaupunkiteologian kurssien vierailukohteet sijaitsevat usein pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi opinnäytteissä opiskelijat voivat kuitenkin tarkastella laajemmin myös globaaleja kaupunkikonteksteja. Opinnäytteitä tehdäänkin parhaillaan mm. Arfikan, Latinalaisen Amerikan ja Balkanin alueiden kaupunkikonteksteihin liittyen.

Kaupunkiteologian erityisen keskeinen yhteistyökumppani on Helsingin diakonissalaitos (HDL), joka toimii akuuttien urbaanien haasteiden parissa (mm. asunnottomuus, päihdeongelmat, yksinäisyys, syrjäytyminen, paperittomat). HDL myös soveltaa toiminnassaan työmenetelmiä  ja lähtökohtia, joista teologian opiskelijoiden on arvioitu hyötyvän sekä teoreettisesti että käytännön (työelämä)valmiuksien näkökulmasta erityisen paljon. Näitä ovat mm. matalan kynnyksen kohtaamispaikat, kansalaistoiminta ja yhteisövalmennukset, jotka rakentuvat osallistujalähtöisyydelle, yhteisöllisyydelle, osallisuudelle ja toimijuudelle. Opetusta on toteutettu yhteistyössä HDL:n työntekijöiden kanssa, ja opiskelijat ovat osana kursseja osallistuneet HDL:n kansalaistoimintaan (ns. palveluoppiminen).

Kaupunkiteologian opiskelijat ovat myös osallistuneet Kaupunkilainen köyhyys tänään -tutkimushankkeeseen keräämällä tutkimusaineistoa osana opintojaksoa, sekä Europe Engage -hankkeeseen, jonka yksi pilottiopintojakso toteutettiin osana kaupunkiteologian opetusta. Yksi jakson opiskelijoista myös osallistui opintomatkalle ja konferenssiin Irlannissa yhdessä 12 muuta hankemaata edustavien opiskelijoiden kanssa.