Kaupungin teologiaa etsimässä

Kirjoitin blogin mainioon Katsomukset.fi -portaaliin, johon kannattaa tutustua muutenkin.

Ylläpitäjät kuvaavat portaalin tarkoitusta seuraavasti: ”Globalisoituvassa maailmassa ja moniarvoisissa yhteiskunnissa uskonto ei näyttäydy enää yksioikoisena ilmiönä. Kysymys siitä, mitä on uskonto, saa puhujasta riippuen hyvin monenlaisia vastauksia. Myös haluttomuus sitoutua mihinkään uskontoperinteeseen eli uskonnottomuus on varsinkin länsimaissa nopeasti kasvava ilmiö. Sen piiriin voidaan lukea monenlaisia maailmankuvia ja katsomuksia. Ihmisten arjessa uskonnot ja katsomukset voivat risteillä eri tavoin.

Katsomukset -portaali tarttuu kysymyksiin uskonnosta, uskonnoista ja katsomuksista Suomessa sekä tarjoaa paikan, jossa kysyä ja keskustella. Portaalissa jaettu tieto perustuu viimeisimpään aihepiiristä tehtyyn tutkimukseen Suomessa.”

Linkit blogipostaukseeni ja portaaliin:

Kaupungin teologiaa etsimässä

Katsomukset.fi -portaali