Kaupunkiteologian tutkielmaseminaarin tuloksia: Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen ei ole Suomessa tasa-arvoista

TM Merja Sipola teki tutkielmansa suomalaisten osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Suomalaiset ovat aktiivisia vapaaehtoisia, joiden suosituimmat toiminnan kentät ovat liikunta ja urheilu, seniorit ja ikäihmiset sekä lapset ja nuoriso. Osallistuminen ei kuitenkaan jakaudu tasa-arvoisesti.

Tutkielman aineisto oli Kansalaisareenan teettämä, suomalaisia tilastollisesti edustava kyselyaineisto, jonka avulla Merja analysoi suomalaisten vapaaehtoistoimintaan osallistumista monipuolisesti.

Kiinnostava tulos on muun muassa se, että vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa on tilastollisesti merkitseviä eroja tulo- ja koulutustaustan mukaan. Tulokset herättävät huolen suomalaisten eriarvoisista elämänmahdollisuuksista, jotka vaikuttavat myös vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen.

Vapaaehtoistoiminta on keskeinen osallisuuden areena, joka tuottaa hyvinvointia monin tavoin.  Mitä osallistumisen eriytymiselle voisi yhteiskunnallisesti tehdä? Lue tästä ja tutkielman tuloksista lisää Merjan ja ohjaajansa kirjoittamasta Verkkoareenan artikkelista.

Koko tutkielma on luettavissa täällä.