”Yksi kiinnostavimmista yhteistyökumppanuuksistamme on syntynyt yhteisten intressien pohjalta Helsingin yliopiston kanssa” – Diakonissalaitoksen ja kaupunkiteologian yhteistyön arviointia

Kaupunkiteologian keskeisin yhteistyökumppani on vuodesta 2016 alkaen ollut Diakonissalaitos, joka toimii akuuttien urbaanien haasteiden parissa ja etsii luovasti uusia tapoja tuottaa yhteisöllisempää kaupunkielämää. Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan erityisasiantuntija Laura Hakoköngäs kirjoitti yhteistyöstämme, johon on osallistunut jo yli 100 teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelijaa.

Yhteistyö on ollut muun muassa opiskelijapalautteiden mukaan erittäin antoisaa ja syvällistä oppimista tuottavaa opiskelijoille. Yhteistyö hyödyttää kuitenkin myös Diakonissalaitosta.

Siitä on kummunnut myös käytännöllisiä kehittämisehdotuksia, joista on ollut suoraa hyötyä Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnassa” Laura kirjoittaa. Viimeisten kahden vuoden ajan kursseja on toteutettu yhteistyössä Diakonissalaitoksen Kanssalan, kansalaistoiminnan kiihdyttämön kanssa.  Kanssala pyrkii tuomaan kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan lähemmäs helsinkiläisten arkea ja kaventamaan ihmisten ja yhteisöjen välisiä etäisyyksiä.

Kanssalan projektipäällikkö Saara Simonen kertoo, että ”Työelämäkumppanina olemme voineet hyödyntää opiskelijoiden tuoreita havaintoja omassa kehittämistyössämme ja pysyneet ajan hermolla osallisuuden tutkimuksessa. Lisäksi olemme oppineet ottamaan tiimiimme vieraanvaraisesti mukaan näitä toimintaamme hetkellisesti kiinnittyviä huipputyyppejä”.

Lue Lauran koko kirjoitus ja yhteistyön eri osapuolien kokemuksia täältä.