Mitä on kaupunkiteologia? What is urban theology?

(For the English version, scroll down)

Kuva: Östman, Kristoffer (2017) Ilmakuva Helsingistä. Helsingin kaupunginmuseo: Helsinkikuvia.fi

Kaupunkiteologia tuo kaupungistumiseen liittyvät kysymykset osaksi teologisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta ja siihen perustuvaa teologian akateemista koulutusta.

Kaupunkiteologia pyrkii hyödyntämään monitieteisesti eri oppiaineiden näkökulmia ja lähestymistapoja uskonnon ja kaupunkikontekstien risteymäkohtien ymmärtämiseen: Miten uskonto tai uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat tai ovat yhteydessä kaupunkien ja kaupunkilaisten elämään ja hyvinvointiin? Miten uskonnontutkimus voi auttaa ymmärtämään kaupungeille leimallista uskontojen, kulttuurien ja elämäntapojen moninaisuutta? Miten uskonnon asiantuntijuus voi edistää dialogia, osallisuutta ja koheesiota kaupungeissa?

Tavoitteena on antaa uusille teologisukupolville vahvat teoreettiset mutta myös käytännönläheiset valmiudet toimia muuttuvissa kaupunkikonteksteissa. Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä yliopistopedagogiikkaa; kaupunkiteologiaa ei opiskella vain luentosaleissa vaan vahvasti myös kaduilla, kirkoissa, moskeijoissa, ostareilla ja leipäjonoissa.

Kaupunkiteologian professorina toimii Henrietta Grönlund, jonka keskeisimpiä tutkimusteemoja ovat kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, auttaminen ja hyvinvointimallit, erityisesti niiden suhde uskontoon ja arvoihin. Näitä teemoja  hän on tutkinut osana useita kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Viime vuosina Grönlund on tutkinut myös kaupunkiköyhyyttä, yhteisöllistä resilienssiä, myötätuntoa, yksinäisyyttä ja uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

Kaupunkiteologia, kuten koko teologinen tiedekunta, edustaa uskonnollisiin ja vakaumuksellisiin katsomuksiin sitoutumatonta, tieteellistä tutkimusta ja opetusta.

What is urban theology?

Urban theology incorporates urbanisation-related themes into the Faculty of Theology’s research and the academic education based on it. How do religion and religious communities influence the life and well-being of cities and people living in them? How can academic theology and religious studies help understand the diversity of religions, cultures, and lifestyles distinctive for urban contexts? How can expertise in religions, worldviews and values promote dialogue, participation, and cohesion?

Urban theology combines theory and practice, and aims in providing new generations of theologians with solid theoretical but also practical skills to operate in changing urban contexts. For this, community based university pedagogics are applied and developed; teaching and studying take place not only in classrooms and libraries but also on city streets, churches, mosques, malls, and soup kitchens.

Professor of Urban Theology, Henrietta Grönlund, has focused on research themes such as civic engagement, philanthropy, and welfare regimes, especially the role of religion and meaning systems in these themes. She has researched these themes as a member of several national and international research themes. Recently Grönlund has also researched themes related to urban poverty, community resilience, loneliness, compassion, and new types of volunteering.

The Faculty of Theology represents academic research and teaching unaffiliated with any particular religion or belief.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *