Eurooppalaisen uskonnollisuuden juuret

Uusi pohjoismainen maisteriohjelma eurooppalaisen uskonnollisuuden juurista (The Religious Roots of Europe=RRE) aloittaa ensi syksynä tiedekunnassamme. Kyse on kuuden pohjoismaisen yliopiston yhteishankkeesta (Helsinki, Kööpenhamina, Århus, Lund, Oslo ja Bergen). Opiskelija hyväksytään opiskelemaan RRE-ohjelmassa johonkin näistä yliopistoista. Hakuaika alkaa 17. marraskuuta 2002 ja päättyy 2. helmikuuta 2009. Ohjelma on englanninkielinen.

Maisteriohjelmassa tutustutaan kolmen eurooppalaisen uskonnon, juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin varhaisiin vaiheisiin sekä niiden keskeisiin pyhiin teksteihin, oppeihin, myytteihin, rituaaleihin, taiteisiin ja uskonnollisiin instituutoihin. Minun tiedossani ei ole missään muualla sellaista koulutusohjelmaa, jossa voisi saman ohjelman sisällä tutustua perusteellisesti näiden kolmen eri valtauskonnon traditioihin ja käytäntöihin.

Ohjelman tavoitteena on tuottaa uskonnon asiantuntijoita yhteiskunnan eri tehtäviin. Maisteriohjelma antaa myös hyvän pohjan tutkijan uralle. Ohjelma ei sellaisenaan pätevöitä Suomen luterilaisen kirkon papin työhön tai peruskoulun tai lukion uskonnonopettajaksi.

Helsingin RRE-maisteriohjelman kotisivut on äskettäin avattu. Tarkempaa tietoa saat sieltä ja siellä mainituilta kontaktihenkilöiltä. Olen lisännyt pysyvän linkin RRE-sivuille tämän blogin oikeaan palstaan.