Categories

Julkaisut

Articles in international scientific or scholarly compilation publications, scientific journals or in printed conference publications with referee practice

Ketamo, H., Passi-Rauste, A., Vesterbacka, P. & Vahtivuori-Hänninen, S. (2018). Accelerating the Nation: Applying AI to scout Individual and Organisational Human Capital. Journal Proceedings of the ICIE 6th International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE 2018), pp. 198-205.

Vahtivuori-Hänninen, S., Halinen, I., Niemi, H., Lavonen, J. & Lipponen, L. (2014.) A new Finnish national core curriculum for basic education (2014) and technology as an integrated tool for learning. Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L. & Vivitsou, M. (toim.). Rotterdam: Sense Publishers, pp. 21—32.

Vahtivuori-Hänninen, S., Kynäslahti, H. & Niemi. H. (2011). Experiences of functional practices of the educational use of ICT as a part of the school culture. In Eds. D. Sampson, J. Spector, M. Ifenthaler & P. Isaias. CELDA Proceedings. Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, 6—8 November, Rio de Janeiro, Brazil. IADIS—International Association for Development of the Information Society, pp.  88—94.

Vahtivuori-Hänninen, S. & Kynäslahti, H. (2011). ICTs in a school’s everyday life: Developing the educational use of ICTs in Finnish schools of the future. In H. Niemi, A. Toom & A. Kallioniemi (Eds.), The miracle of education or persistent work for education: Principles and practices of teaching and learning in Finnish schools. Rotterdam: Sense Publishers.

Vahtivuori-Hänninen, S., Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Tella, S. Lipponen, L. & Mylläri, J. (2008) From Authentic Learning Situations towards User Created Content in Mobile Learning. Social Mobile Media Workshop at Stanford University, Wallenberg Hall, Human Sciences and Technologies Advanced Research Institut, August 1, 2008. Palo Alto, CA.

Vahtivuori-Hänninen, S., Karaharju-Suvanto, T. & Suomalainen, K. 2008. Characteristics of Pedagogical Models in the Mobile Teaching—Studying—Learning (TSL) Environments: Findings of the I-Trace Project. In the Proceedings of the Pen-based Learning Technologies (PLT 2007) Palazzo Centrale of the University of Catania. IEEE Computer Society Digital Library.

Vahtivuori-Hänninen, S. 2005. Pedagogical Models in Network-Based Education. In Nicholson, P., Thompson, B., Ruohonen, M. & Multisilta, J. (eds.) E-Training Practices for Professional Organisations. London: Kluwer Academic Publishers, 29–36.

Vahtivuori-Hänninen, S. 2005. Collaborative learning and game-based social simulations in network-based education. Lifelong E-Learning. Bringing e-learning close to lifelong learning and working life: a new period of uptake. EDEN 2005 Annual Conference, 20–23 June, 2005. Helsinki University of Technology. Espoo, Finland, 122–126.

Vahtivuori-Hänninen, S., Lehtonen, M. & Torkkeli, M. 2005. Group Investigation, Social Simulations, and Games as Support for Network-Based Education. In Ruokamo, H., Hyvönen, P., Lehtonen, M. & Tella, S. (Eds.) Teaching–Studying–Learning (TSL) Processes and Mobile Technologies—Multi-, Inter- and Transdisciplinary (MIT) Research Approaches. Proceedings of the 12 th International Network-Based Education (NBE) conference (Former PEG) 2005. September 14–17, 2005, Rovaniemi, Finland. University of Lapland. Publications in Education 11, 123–131.

Vesterinen, O., Kynäslahti, H., Mylläri, J., Sintonen, S. & Vahtivuori, S. 2015. Media & viestintä: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. 38, 2, 144-156.

Kankaanranta, M. & Vahtivuori-Hänninen, S. 2014. Building an Ecosystem for Developing Educational Use of Technology in Finnish Schools Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Niemi, H., Multisilta, J., Lipponen, L. & Vivitsou, M. (toim.). Rotterdam: Sense Publishers, s. 115-128.

Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. 2003. First Evaluations of Network-Based Education: Preliminary Findings of the ICT Programs Evaluation Project. In Lassner, D. & McNaught, C. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication. June 23–28, 2003, Honolulu, USA, 3177–3183.

Vahtivuori, S., Tissari, V., Tella, S., Vaattovaara, V., Tuovinen, H. & Ruokamo, H. 2003. Network-Based Education Revisited: Pedagogical Models in Focus—Pilot Findings of the Educational Use of ICT Programmes Evaluation Project. Full Paper in Proceedings CD-rom of the 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Teaching and Learning, 28 June–1 July 2003 in St. Petersburg, Russia.

Vahtivuori, S. & Lehtonen, M. 2003. Use of Game-Based Simulations in the Teaching-Studying-Learning Process in the Framework of Multidisciplinary Model of Network-Based Education. Full Paper in Proceedings CD-rom of the 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Teaching and Learning, 28 June–1 July, 2003 in St. Petersburg, Russia. CD-ROM.

Vahtivuori, S. & Masalin, T. 2001. Challenges of Designing Web-Based Learning Environments. In Montgomerie, C. & Viteli, J. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication. June 25–30, Tampere, Finland, 2001(1), 1924–1929.

Niemi, H., Kynäslahti, H.  & Vahtivuori-Hänninen, S. (2013). Towards ICT in everyday life in Finnish Schools: Seeking conditions for good practices. In Journal of Learning, Media and Technology.

Tissari, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Vaattovaara, V., Ruokamo, H. & Tella, S. 2005. Applying Pedagogical Models in Network-Based Education: Research Findings from the Finnish HelLa Project Case Studies. Proceedings of ED-MEDIA 2005, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication. June 27–July 2, Montreal, Canada.

Vesterinen, O., Vahtivuori-Hänninen, S., Oksanen, U., Kynäslahti, H. & Tella, S. (Submitted) Media Education in Finland—An Interpretation as a Transdisciplinary Science. Nordisk Pedagogik—Nordic Educational Research Journal.

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2002. Pedagogical Models in the Design and Assessment of Network-Based Education. In Barker, P. & Rebelsky, S. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2002, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication. June 24–29, 2002 Denver, Colorado USA, 1676–1681.

Koskimaa, R., Lehtonen, M., Heinonen, U., Ruokamo, H., Tissari, V., Vahtivuori-Hänninen, S. & Tella, S. (2007.) A Cultural Approach to Network-Based Mobile Education. In Kumpulainen, K. & Renshaw, P. (Eds.) International Journal of Educational Research 46 (3—4), 204—214.

Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Lipponen, L., Vahtivuori-Hänninen, S. & Tella, S. (2008) Towards Volitional Media Literacy through Web 2.0. Educational Technology, Sept./Oct. 2008.

Articles in Finnish scientific or scholarly compilation publications, scientific journals or in printed conference publications with referee practice

Vahtivuori, S., Wager, P. & Passi, A. 1999. ”Opettaja, opettaja teletiimi Tellus kutsuu.” Kohti yhteisöllistä opiskelua virtuaalikoulussa. (”Teacher, teacher teleteam Tellus calling”. Towards communal studying in virtual school.) Kasvatus 30 (3), 265–278. [http://www.jyu.fi/ktl/akkasvat.htm] (In Finnish.)

Vahtivuori-Hänninen, S., Lehtonen, M. & Torkkeli, M. 2005. Yhteisöllistä opiskelua, pelejä ja sosiaalisia simulaatioita verkossa – Pedagogiset mallit johtamisen opetuksessa. Teoksessa Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.) Opetus, opiskelu ja oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 207–229. [http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-982-X]

Vahtivuori-Hänninen, S. Vuorento, A. & Torkkeli, M. 2005. Yhteisöllistä opiskelua ja simulointia tukevat pedagogiset mallit verkko opetuksessa. Teoksessa TUOVI II: ITK´04 Tutkijatapaamisen artikkelit. (Proceedings of the scholars’ meeting held at the Interactive Technology in Education conference in Hämeenlinna, Finland, on April 21, 2004). Levonen, J., Järvinen, T. & Kaupinmäki, S. (toim.) Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja – Hypermedia Laboratory Net Series 8. Tampere University Press, 103–110. [http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6038-3.pdf]

Vahtivuori-Hänninen, S. 2005. Verkosta tukea ohjaukseen? Reflektoivaa verkko-opetusta etsimässä. Teoksessa Lehtonen, M. & Ruokamo. H. (toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen 2004 artikkelijulkaisu 2004. (Proceedings of the Lapland Information Society Seminar Researcher Workshop 2004). 16.-17.9.2004 Rovaniemi, Finland. Rovaniemi: Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. Mediapedagogiikka¬keskus. Lapin Yliopistopaino, 119–123. [http://ktk.ulapland.fi/ISBN951%2D634%2D919%2D6/isbn951-634-919-6.pdf]

Vahtivuori-Hänninen, S. 2005. Yhteisöllinen opiskelu, pelit ja simulaatiot verkko-opetuksen tukena. Teoksessa Havu-Nuutinen, S. & Heiskanen, M. (toim.) Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät Joensuussa 25.–26.11.2004. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Kasvatustieteiden tiedekunta. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston verkkojulkaisut (JoyPub), 194–199. [http://joypub.joensuu.fi/publications/other_publications/kasvtied_paivat/kasvtied.pdf]

Vahtivuori, S. 2003. Network-Based Education in Focus: Teachers’ and Students’ Conceptions about Teaching and Guidance Process in the Network-Based Learning Environments. Teoksessa Levonen, J. & Järvinen, T. (toim.) TUOVI: ITK’03 Tutkijatapaamisen artikkelit. Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja 3 – Hypermedia Laboratory Net Series 3. Tampere University Press, 18–25. [http://tampub.uta.fi/tup/951-44-5696-3.pdf]

Lehtonen, M. & Vahtivuori, S. 2003. Verkko-opetuksen teoreettisen metamallin kehittämisen lähtökohtia MOMENTS-hankkeessa. Teoksessa Järvinen, T. & Levonen, J. (toim.) TUOVI: ITK´03 Tutkijatapaamisen artikkelit. Hyper¬medialaboratorion verkkojulkaisuja – Hypermedia Laboratory Net Series 3. Tampere University Press, 58–69. [http://tampub.uta.fi/tup/951-44-5696-3.pdf]

Tella, S., Lehtonen, M., Ruokamo, H., Tissari, V., Ketamo, H., Kiili, K., Paunonen, U., Koskimaa, R., Vahtivuori-Hänninen, S., Nurmi, K. E. & Multisilta, J. 2004. MOMENTS-metamalli: Monitieteinen tulevaisuuden verkko-opiskelun, -opetuksen ja oppimisen rakentamisen työväline. Teoksessa Mietola, R. & Outinen, H. (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Verkkojulkaisu, 244–255. [http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/]

Tissari, V., Vahtivuori-Hänninen, S.,Vaattovaara, V., Ruokamo, H. & Tella, S. 2005. Pedagogiset mallit verkko-opetuksessa – Opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä pedagogisten mallien toteutumisesta virtuaaliyliopistohankkeen verkkokursseissa. Teoksessa Tella, S., Ruokamo, H., Multisilta, J. & Smeds, R. (toim.) Opetus, opiskelu ja oppiminen. Tieto- ja viestintätekniikka tiederajat ylittävissä konteksteissa. Suomen Akatemian Life as Learning -tutkimusohjelman julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 12. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 73–91. [http://ktk.ulapland.fi/ISBN951-634-982-X]

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2003. Pedagogiset mallit verkko-opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa projekti). (Pedagogical Models in Designing, Implementing and Assessing Network-based Education) Teoksessa Meisalo, V. (toim.) Aineenopettajankoulutuksen vaihtoehdot ja tutkimus 2002. Ainedidaktiikan symposiumi 1.2.2002. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 241, 404–420. (in Finnish)

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2002. Pedagogisia malleja verkko-opetuksen ja -opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. (HelLa-projekti). Full paper ITK’02-konferenssin tutkijatapaamisessa 17.–19.4.2002, Hämeenlinna, Aulanko. (In Finnish.)

Vesterinen, O., Vahtivuori-Hänninen, S., Oksanen, U., Uusitalo, A. & Kynäslahti, H. 2006. Mediakasvatus median ja kasvatuksen alueena – Deskriptiivisen mediakasvatuksen ja didaktiikan näkökulmia. Kasvatus 37 (2), 148–161. (In Finnish.)

Scientific monographs

Nevgi, A., Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Uusitalo, A. & Ryti, K. 2003. Yliopisto-opettaja verkossa – taidot puntarissa: verkko-opettajien osaamisalueiden ja tarjolla olevien tukipalveluiden kartoitus. Espoo: Suomen virtuaaliyliopisto. Suomen virtuaaliyliopiston e-julkaisuja 5. [http://www.virtuaaliyliopisto.fi/data/files/svy-julkaisut/julkaisu005.pdf]

Tella, S., Nurminen, O., Oksanen, U. & Vahtivuori, S. (toim.) 2001. Verkko-opetuksen teoriaa ja käytäntöä. (Theory and Practice of Network-Based Education). Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 25.

Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. 2004. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu. [http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]

Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. 2004. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8.

Articles in scientific or scholarly compilation publications or in printed conference publications and in the institutional and the university series

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. 2004. HelLa-projektin tausta, tavoitteet, toiminta ja tuotokset. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu, 1–6. [http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. 2004. Opetus, opiskelu ja oppiminen didaktisessa verkkoympäristössä. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintä-tekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu, 7–25. [http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. 2004. HelLa-projektin tausta, tavoitteet, toiminta ja tuotokset. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8, 11–18.

Vahtivuori-Hänninen, S., Tissari, V., Vaattovaara, V., Rajala, R., Ruokamo, H. & Tella, S. 2004. Opetus, opiskelu ja oppiminen didaktisessa verkkoympäristössä. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8, 19–46.

Vahtivuori-Hänninen, S. 2004. Verkko opetuksessa – opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä suunnittelusta ja ohjauksesta. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja vies¬tintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppu¬raportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu, 26–53. [http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]

Vahtivuori-Hänninen, S. 2004. Verkko opetuksessa – opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä suunnittelusta ja ohjauksesta. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8, 47–93.

Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. 2003. Verkko-opetusta arvioimassa – case HelLan alustavia tuloksia. Teoksessa Sinevaara-Niskanen, H. & Rajala, R. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 3. Lapin yliopisto: Rovaniemi. [http://ktk.ulapland.fi/kasvatuspaivat/]

Vahtivuori, S. 2001. Kohti yhteisöllisen ja kokemuksellisen verkko-opetuksen suunnittelua – käyttäjät suunnittelun polttopisteessä. (Towards Communal and Experiential Designing of Network-based Education.) In Tella, S., Nurminen, O., Oksanen, U. & Vahtivuori, S. (eds.) 2001. Verkko-opetuksen teoriaa ja käytäntöä. Studia Paedagogica 25, 79–113. (In Finnish.) [http://www.edu.helsinki.fi/media/trio/index.html]

Vahtivuori, S. 2000. Verkko toimintaympäristönä – käyttäjä verkko-opetuksen suunnittelun polttopisteessä. (The Net as an Environment of Action – Users in the Focus when Designing Net Education) In Buchberger, I. (ed.) Opettaja ja aine. Ainedidkatiikan symposiumi 4.2.2000 Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 225, 494–512 (in Finnish)

Vahtivuori, S. & Masalin, T. 2000. Designing Communal Web-Based Learning Environments: Case Globe Project. In Tella (ed.) Media, Mediation, Time and Communication: Emphasis in Network-Based Media Education. Department of Teacher Education. University of Helsinki. Media Education Publication 9, 59–82.

Passi, A., Ristola, R. & Vahtivuori, S. 1997. Videoneuvottelulaitteiston mahdollisuuksia etäopetuksessa. (The Different Uses of Videoconferencing in Distance Education) In Tella, S. (ed.) Media nykypäivän koulutuksessa. Osa 1. Ainedidaktiikan symposiumi 14.2.1997. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 178. (in Finnish)

Passi, A. & Vahtivuori, S. 1998. From Collaborative Learning Towards Communalism. In Tella, S. (ed.) Aspects of Media Education: Strategic Imperatives in the Information Age. Media Education Centre. Department of Teacher Education. University of Helsinki. Media Education Publications 8, 259–273. ERIC ED428754.

Tella, S., Mononen-Aaltonen, M., Kynäslahti, H. in collaboration with Nummi, T., Passi, A., Ristola, R., Sariola, J., Vahtivuori, S. & Wager, P. 1998. To¬wards a Communal Curriculum: Strategic Planning and the Emerging Knowledge of Media Education. In Tella, S. (ed.) Aspects of Media Edu¬cation: Strategic Imperatives in the Information Age. Media Education Centre. Department of Teacher Education. University of Helsinki. Media Edu¬cation Publication 8, 1–83. ERIC ED428754. [http://www.helsinki.fi/~tella/mep8cc.html]

Tella, S., Mononen-Aaltonen, M., Kynäslahti, H. ja Nummi, T., Passi, A., Ristola, R., Sariola, J., Vahtivuori, S. & Wager, P. 2000. Yhteisöllistä opetussuunnitelmaa kohden: Strateginen suunnittelu ja mediakasvatuksen kehittyvä tieto. Teoksessa Mononen-Aaltonen, M. & Lintula, A. (toim.) Mediakasvatuksen tietostrategian teoriaa ja käytäntöä. (Towards a Communal Curriculum: Strategic Planning and the Emerging Knowledge of Media Education. In Mononen-Aaltonen, M. & Lintula, A. [eds.] Knowl¬edge Strategic Theory and Practice of Media Education). University of Hel¬sinki. Department of Teacher Education. Studia Paedagogica 23, 3–68. [http://www.edu.helsinki.fi/media/stpaed23.html] (tietostrategiaosa: [http://www.helsinki.fi/%7Etella/stp23tietstrat.html]) (In Finnish.)

Tella, S., Nurminen, O., Oksanen, U. & Vahtivuori, S. 2001. TriO-projektin suositukset. Teoksessa Tella, S., Nurminen, O., Oksanen, U. & Vahtivuori, S. (toim.) Verkko-opetuksen teoriaa ja käytäntöä. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Studia Paedagogica 25, 219–243.

Tissari, V., Vaattovaara, V. & Vahtivuori-Hänninen, S. 2004. Tuloksia, johto¬päätöksiä ja pohdintaa. Teoksessa Tissari, V., Vaattovaara, V., Vahtivuori, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanke (KasVi) 2001–2003. Verkkojulkaisu, 106–119. [http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html]
Tissari, V., Vaattovaara, V. & Vahtivuori-Hänninen, S. 2004. Tuloksia, johto¬päätöksiä ja pohdintaa. Teoksessa Tissari, V., Vaat¬to¬vaara, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Tella, S., Rajala, R. & Ruokamo, H. Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 8, 176–197.

Other publications (textbooks, articles popularizing science, etc.)

Vahtivuori, S., Passi, A. & Wager, P. OTE (Opetus ja teknologia) (Finnish Journal of Teaching and Technology) -lehden Internautti-palsta 1998–2000. Opetusalan ajankohtaisen verkkomateriaalin arviointi ja palstan toimittaminen. National Board of Education. [http://www.edu.fi/ajankohtaista/ote/]

Vahtivuori, S. 1997. Muuttaako media minuutta? (Does Media Change Your Identity?) Soolibooli. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton lehti (2), 2–6.

Vahtivuori, S. & Passi, A. 1998. Towards Collaborative Learning. Development of Electronic Communications Systems and Their Impact on the Changes of Society. Comenius Project -CD-rom. [http://www.kauniainen.fi/Comenius/]
Vahtivuori, S. & Kynäslahti, H. 2001. Videoneuvottelu opetuskäytössä. (Videoconferencing in Education). ATK – tietotekniikkaa yliopistolle. Helsingin yliopiston ATK-osasto (2), 16–17.

[www.helsinki.fi/atk/lehdet/201/videoneuvottelu%20opetuskaytossa.html]
Guidikova, I., Millwood-Hargrave, A., Richardson, J., Vahtivuori-Hänninen, S., Moratille, B., Venter, D., de Vries, R. & Yildirim, S. The Internet Literacy Handbook. A guide for connected educators. 2004. Integrated Project 1. Making democratic institutions work. Council of Europe. [http://www.coe.int/T/E/Integrated_Projects/democracy/hbk_en.html]
Passi, A., Portimojärvi, T., Vahtivuori, S. & Wager, P. 1998. Opettajan pedagoginen Verkkoapaja-palvelu. OPH/ edu.fi (Teacher’s Pedagogical Web Service).Verkko-oppimateriaalin arviointipalvelun suunnittelu, kehittäminen ja pedagogisen kriteeristön luominen ja palvelun toteuttaminen. Verkko-oppimateriaalin arviointi ja luokittelu. [http://www.edu.fi/verkkoapaja/]
Kynäslahti, H. & Vahtivuori, S. 2000. Verkko-opetusta ja ryhmätyöohjelmistoja. (Network-based Education and the Different Uses of Groupware). ATK – tietotekniikkaa yliopistolle. Helsingin yliopiston ATK-osasto (2), 10–13. [http://www.helsinki.fi/atk/lehdet/200/verkko-opetusta.html]
Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A., Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa – opettaja verkossa. (The Net in Teaching—The Teacher on the Net.) Helsinki: Edita. (In Finnish); links [http://www.edu.helsinki.fi/verkko.html]

Abstracts

Vahtivuori-Hänninen, S., Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Tella, S. Lipponen, L. & Mylläri, J. (accepted.) Towards User Created Content in Mobile Learning. Digital Content Creation: Creativity, Competence, Critique. The 2nd international DREAM conference 18—20 September 2008, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
Vahtivuori-Hänninen, S., Pedagogiset mallit mobiilissa opiskelussa. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki: Kasvatustieteen päivät 22—23.11.2007, Åbo Akademi, Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
Vahtivuori, S. 2003. Pedagogical Models in Designing and Assessing Network-Based Education in Higher Education and Working Life Contexts. In Brander, M., Keiho, H. & Multisilta, J. (eds.) Abstracts Book of eTrain 2003 Conference. E-Training Practices for Professional Organisations. IFIP Open Working Conference, July 7–11, 2003 in Pori, Finland. Julkaisusarja A – Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö Nro A2 /2003, 57.
Vahtivuori-Hänninen, S. & Vuorento, A. 2003. Collaborative and game-based pedagogical models in teaching–studying–learning process in network-based education. In Latva-Karjanmaa, R. & Nuora, P. (eds.) Interlearn–Multidisciplinary Approaches to Learning. Conference, University of Helsinki, Finland, December 4–5, 2003. Programme and Abstracts. Helsinki: Life as Learning Research Programme of the Academy of Finland. Helsinki: University Press.
Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Vaattovaara, V. & Tissari, V. 2003. Verkko-opetusta arvioimassa – tapaus HelLa. Teoksessa Rundgren, S. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 21.-22.11.2002, 78. [http://ktk.urova.fi/kasvatuspaivat/index.htm]
Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. 2003. First Evaluations of Network-Based Education: Preliminary Findings of the ICT Programs Evaluation Project. In D. Lassner & C. McNaught (Eds.) Proceedings of ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication – Abstracts, June 23–28, 2003, Honolulu, USA, 134.
Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. 2003. First Evaluations of Network-Based Education – Results of the HelLa Project. In Proceedings of NERA’s 31st Congress, Education as a Critical Force – Myth or Reality, March 6–9, 2003, Copenhagen, Denmark, 103.
Vahtivuori, S., Tissari, V., Tella, S., Vaattovaara, V., Tuovinen, H. & Ruokamo, H. 2003. Network-Based Education Revisited: Pedagogical Models in Focus—Pilot Findings of the Educational Use of ICT Programmes Evaluation Project. In Nichol, J. & Gavrilova, T. (Eds.) Abstract Book – Proceedings of the 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Teaching and Learning, 28 June–1 July 2003 in St. Petersburg, Russia, 40–41.
Vahtivuori, S. 2003. Pedagogical Models in Designing and Assessing Network-based Education in Higher Education and Working Life Contexts. Life as Learning -koordinaatio (toim.) Abstraktit. Oppimisen tutkimuksen seminaari käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa, 31.1.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja Kasvatustieteen laitos. [http://www.helsinki.fi/kalenteri/hy/tapahtuma/200301/200301311300_7181.html]
Vahtivuori, S. 2003. Pedagogical Models in Designing and Assessing Network-Based Education in Higher Education and Working Life Contexts. Full Paper Presentation in Brander, M., Keiho, H. & Multisilta, J. (eds.) Abstracts Book of eTrain 2003 Conference. E-Training Practices for Professional Organisations. IFIP Open Working Conference, 7–11 July, 2003 in Pori, Finland. Julkaisusarja A – Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö Nro A2 /2003, 57.
Vahtivuori-Hänninen, S. 2005. Reflektoivaa verkko-opetusta etsimässä. (Searching for Reflective Network-based Education) Teoksessa Lehtonen, M., Ruokamo, H., Rajala, R., Jaakkola, H., Multisilta, J. & Viteli, J. (toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaari. Tutkijatapaamisen abstraktit 2004. Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. Mediapedagogiikkakeskus. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 25.
Vahtivuori-Hänninen, S. 2005. Yhteisöllisen opiskelun malleista apua verkossa ohjaukseen. Teoksessa Abstraktit. Koulutuksen ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatustieteen päivät 17.–18.11.2005 Jyväskylässä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Jyväskylä: Kopijyvä, 209.
Vahtivuori, S. & Tuovinen, H. 2001. Helsingin ja Lapin yliopistojen mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmien arviointi- ja kehittä¬mis¬projekti (HelLa). Teoksessa Kasvatustiede ja tulevaisuus. Kasvatustieteen päivät Tampereella 22. –24.11.2001. Suomen kasvatustieteellinen seura, 58. [http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2001/ktpaivat.htm]
Vahtivuori, S. & Lehtonen, M. 2003. Kansallista ja lappilaista verkko-opetuksen mallia kehittämässä. Paper presented at the Lapin tietoyhteiskuntaseminaari. Opetus, opiskelu ja perusturva tietoyhteiskunnassa, September 18–19.
Vahtivuori-Hänninen, S. 2004. Yhteisöllinen opiskelu, pelit ja simulaatiot verkko-opetuksen tukena. Teoksessa Havu-Nuutinen, S. & Heiskanen, M. (toim.) Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 25.–26.11.2004. Abstraktit. Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 186.
Vahtivuori-Hänninen, S. 2004. Reflektoivaa verkko-opetusta etsimässä. (Searching for Reflective Network-based Education) Teoksessa Lehtonen, M., Ruokamo, H., Rajala, R., Jaakkola, H., Multisilta, J. & Viteli, J. (toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaari. Tutkijatapaamisen abstraktit 2004. Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunta. Mediapedagogiikka¬keskus. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 25. (In Finnish.)
Vahtivuori-Hänninen, S., Lehtonen, M. & Torkkeli, M. 2005. Towards Collaborative and Experiential Network-Based Education with Game-Based Social Simulations and Group Investigation In Latva-Karjanmaa, R. & Outinen, H. Programme & Abstracts. Interlearn—Multidisciplinary Approaches to Learning Conference. December 1–2, 2005, Helsinki, Finland. Life as Learning Research Programme of the Academy of Finland, Department of Education. Helsinki: University Press, 138–139.
Vahtivuori, S. & Passi, A. 1999. Yhteistoiminnallisesta oppimisesta kohti yhteisöllistä opiskelua telemaattisessa opiskeluympäristössä. (From Cooperative Learning Towards Communal Studying in Telematic Learning Environments). In Horila, M. (ed.) ITK–99. Täällä tietoyhteiskunnan alla 😉 Interaktiivinen teknologia koulutuksessa (Interactive Technology in Education): 10-vuotisjuhlakonferenssi. Aulanko, Hämeenlinna 15.–17.4.1999. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 64. (In Finnish.)
Vahtivuori, S. & Lehtonen, M. 2003. Use of Game-based Simulations in the Teaching-Studying-Learning Process in the Framework of Multidisciplinary Model of Network-Based Education. Nichol, J. & Gavrilova, T. (eds.) Abstract Book – Proceedings of the 11th International PEG Conference, Powerful ICT Tools for Teaching and Learning, 28 June–1 July, 2003 in St. Petersburg, Russia, 39–40.
Lehtonen, M. & Vahtivuori, S. 2003. Kohti MOMENTS-metamallia – lähtökohtia ja periaatteita verkko-opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi. Paper presented at the LEARN Tutkijatapaaminen, 15.5.2003, Jyväskylän yliopisto, Agora.
Lehtonen M., Vahtivuori-Hänninen S., Ketamo, H., Kiili, K., Paunonen, U., Tella, S., Koskimaa, R., Nurmi, K. & Multisilta, J. 2003. Towards Multidisciplinary Moments Metamodel for Network-Based Education. In Latva-Karjanmaa, R. & Nuora, P. (eds.) Interlearn – Multidisciplinary Approaches to Learning. Conference, University of Helsinki, Finland, December 4–5, 2003. Programme and Abstracts. Helsinki: Life as Learning Research Programme of the Academy of Finland. Helsinki: University Press, 83.
Lehtonen, M., Page, T., Vahtivuori-Hänninen, S. & Thorsteinsson, G. (2005). Perspectives to Emotionality in Network-based Environments. In Latva-Karjanmaa, R. & Outinen, H. Programme & Abstracts. Interlearn—Multidisciplinary Approaches to Learning Conference. December 1–2, 2005, Helsinki, Finland. Life as Learning Research Programme of the Academy of Finland, Department of Education. Helsinki: University Press, 106–107.
Lehtonen, M., Nurmi, K. E., Vahtivuori-Hänninen S. & Tella, S. 2003. Moments-metamalli: monitieteisen tulevaisuuden verkko-opiskelun, -opetuksen ja -op¬pi¬mi¬sen rakentamisen työväline. Teok¬sessa Abstraktit. Kasvatustieteen päivät Helsingissä 20.–21.11.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos ja Suomen Kasvatustieteellinen seura, 68–69.
[http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2003/]
Lintula, A., Mononen-Aaltonen, M. & Vahtivuori, S. 1999. Dialogic Interaction in a Network-Based Learning Environment. In Proceedings of Conference on Collaboration and Learning in Virtual Environments Conference (CALIVE), in Jyväskylä, Finland, May 26–28, 1999. [http://pedanet.jyu.fi/cato/calive/abs6.html#1]
Lintula, A., Vahtivuori, S., Tella, S. & Mononen-Aaltonen, M. 1999. Yhteisöllisyys, dialoginen kommunikaatio ja ohjaaminen virtuaalisessa opiskelu¬ympäristössä. (Communalism, Dialogic Communication and Guidance in Virtual Learning Environments). In Horila, M. (ed.) ITK-99. Täällä tietoyhteiskunnan alla 😉 Interaktiivinen teknologia koulutuksessa: 10-vuotis¬juh¬la¬kon¬fe¬renssi. Aulanko, Hämeenlinna 15.–17.4.1999. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 64. (In Finnish.)
Nevgi, A., Kynäslahti, H., Vahtivuori, S., Ryti, K. & Uusitalo, A. 2003. What skills does a university teacher need when teaching in a virtual learning environment? In Improving learning, fostering the will to learn. Proceedings of European Conference for Research on Learning and Instruction 2003. Padova: European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, 464.
Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2002. Pedagogiset mallit verkko-opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa (HelLa-projekti). Abstrakti. Ainedidaktiikan symposiumi 2002, 1.2.2002, Helsinki, 55–56.
Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2002. Training Programmes in Media Education and Educational Use of Information and Communication Technologies at the Universities of Helsinki and Lapland. Education and Cultural Diversities, NERA’s 30th Congress in Tallinn, Estonia, 7–9 March 2002, 36–37.
Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2002. Peda¬gogiset mallit tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelussa ja arvioinnissa. (HelLa-projekti). Teoksessa Turunen, H. (toim.) Yhdessä uuteen oppimisen toimintakulttuuriin. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 17.–19.4.2002, Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 47–48.
Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. 2002. Pedagogical Models in the Design and Assessment of Network-Based Education. In Barker, P. & Rebelsky, S. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2002 – Abstracts, June 24–29, 2002 Denver, Colorado USA, 86.
Vesterinen, O., Kynäslahti, H., Lipponen, L., Vahtivuori-Hänninen S. & Tella, S. Web. 2.0 ja omaehtoisuus. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki: Kasvatustieteen päivät 22—23.11.2007, Åbo Akademi, Suomen Kasvatustieteellinen Seura,137—138.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *