Categories

Opetus

Yhdessä ja yhteisvoimin

Oma opetusfilosofiani perustuu sosio-konstruktiviseen käsitykseen opetuksesta ja opiskelusta. Opiskelu on luonteeltaan sosiaalista, situationaalista ja kontekstuaalista.  Oppimista syntyy vuorovaikutuksessa ja yhdessä toimien sosiaalisessa tilanteessa. Osaaminen ja tieto on useamman ihmisen aikaansaannosta ja yhteisöllistä, sosiaalisesti jaetun osaamisen yhdistämistä.

Tavoitteellinen digitaalinen oppiminen ja opiskelu edellyttävät koko oppimistilanteen tarkastelua kokonaisuutena. Hyviin käytänteisiin ja kokeiluihin liittyvä konkreettinen näkökulma ei riitä. Opettaja tarvitsee käsitteellisen ja teoreettisen perustan digitaalisten ratkaisujen ja median pedagogiselle käytölle.

Olen tutkinut ja kokeillut opetuksessani kymmenen viimeisen vuoden erilaisia yhteisöllinen opiskelun malleja, jotka soveltuvat erilaisiin verkkoympäristöihin (esim. Sharanin & Sharanin yhteisöllistä opiskelua tukeva ryhmätutkimusmalli ja tieto- ja viestintätekniikan käyttötapamalli, joka auttaa eri välineiden ja sovellusten pedagogisten käyttötarkoitusten ideoinnissa).

Elämyksellinen yhdessä tekeminen, omaehtoinen tuottaminen, tämän toiminnan analysointi ja ymmärtäminen ja aito dialogi ovat hedelmällinen tapana oppia ja opiskella. Iloa ja elämyksellisyyttä opiskeluun saadaan opiskelijoille luontaisten oppimistrategioiden avulla. Verkossakin voidaan toimia moniaistisesti, elämyksellisti ja hyödyntää pelillisyyttä ja toiminnallisia tapoja oppia.

(c) Ian Britton FreeFoto.com

 

Haastatteluja ja mietteitä opetuksesta

Haastattelu MTV3 Huomenta Suomen Uutisaamussa [2:20>]

Seize the Day, TheWebDaCapo Interview

Mistä on hyvät koulut tehty? Kauniaisten Unelmakoulu

Tietokoneet ja media tutuksi Mediapolulla

Tarvitseeko kuusivuotias oman tietokoneen?

Lapsille oma tietokone?

Kurssimateriaaleja

Mediakasvatus

[Flash Version] Internet Literacy Handbook (3rd edition) 

Webcast: Sosiaalinen media opetuksen ja opiskelun välineenä [2:40>]

Opetusteknologia koulun arjessa II ks. myös blogin materiaalit

Verkko-opetuksen syventäminen opettajankoulutuksessa II

TVT35:  Computer Supported Collaborative Learning

TVT1: Pedagogisia ja oppimisteoreettisia näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön 4 op
[Key: TVT25]

 

TVT koulun arjessa väliraportti 
[caseja, toimintamalleja ja koulujen kokemuksia tvt:n käytöstä]

Podcastit opetuksessa [TVT 25]

Opettaja verkossa – Verkko opetuksessa

Kasvatustiede (luokanopettajan koulutus)

Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka (3 op)
(kurssiavain etiikka2015)

Laadulliset tutkimusmenetelmät 1
(kurssiavain: laadulliset1)

Pedagoginen tietäminen ja käyttöteoriat

Opetussuunnitelmateoria

Mediakasvatuksen 35 op cum laude

1 Tvt:n yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat

2 CSCL

4 Virtuaalinen lukupiiri

5 Proseminaari

Mediakasvatus 15 ov/25 op approbatur

Johdatus mediakasvatukseen 3 op

1 Mediakasvatuksen perusteet 4 op

3 Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus 4 op

6 Syventävän osan seminaari 6 op (Avoin yliopisto)
(kurssiavain Projektiopinnot)

 

Palautetta mediakasvatuksen opetuksesta

“Kurssi oli tosi innostava, oli tosi kivaa vaihtelua että keskusteltiin paljon ja keskusteltiin ihan oikeasti, ei vain sellaisia näennäisiä parikeskustelutehtäviä, joita aika monet luennoitsijat tuntuu käyttävän.”

“Se oli myös hyvä, että omat pohdinnat piti palauttaa jo ennen jokaista luentokertaa, ne sai todella tehtyä ja pääsi mittaamaan sitä, kuinka hyvin oli saanut aiheesta irti ihan omalla lukemisella.”

“Ruusuja antaisin ainakin materiallin runsaudesta ja siitä että kurssi oli selkeästi suunniteltu ja kaikki tehtävät olivat tiedossa alusta asti.”

“Jalleen kerran voin todeta kuinka hyvin verkko-opiskelu sopii minulle ..ah, mika ihana vapaus! Pidin erityisesti yhteenvedoista, jotka keskusteluista oli tehty. Nain ideat mitka keskustelussa herasivat saatiin hyvin kasaan ja saatiin tuotettua opetusmateriaalia muihin tehtaviin Kehittamisideoita..hmmm…kurssi vaikutti ihan opettavaiselta ja kehittavalta nainkin.”

”Ruusuina antaisin kyllä kaiken sen puristuksen, jonka jälkeen joku sai minut jälleen kerran tekemään hyödyllistä. Olen tyytyväinen, että sain opittua laajaa kuvaa TVT:sta ja mediakasvatuksesta – ei nyt voi sanoa ihan huomaamattani, mutta kuitenkin. Varsinkin tuo essee tuntui aika työläältä, mutta, ah, on niin hyvä olo kun se on valmis. Tämä jakso sai minut ajattelemaan TVT:n  ja median roolia omalla työpaikallani ja minun omaa asennettani sitä kohtaan.”

”Kurssi toimi mielestäni mielenkiintoani kasvattavana vaihtoehtona tavallisiin luentokursseihin nähden. Kiva että tällainen suoritusmuoto on tullut koettua.”

”Positiivisina asioina koin kurssin suorittamisessa ilmenneen vapaan ilmapiirin. Luettavaa aineistoa oli jokaiseen tehtäväosioon suhteellisen paljon, mutta ajan ja paikan itsemäärämisoikeus teki artikkeleihin tutustumisesta jouhevampaa. Ensimmäinen chat-keskustelu oli ennalta määrätty, mutta se ei haitannut, koska muut keskustelut olivat vapaampia.”

”Tällaisten keskustelujen etuina näin tietynlaisen jaetun asiantuntijuuden. Omia ajatuksia sai esittää muille, ja päin vastoin toisten ajatuksia oli antoisaa lukea ja näin ollen vertailla heidän aivoituksiaan omiin mietteisiin. Lisäksi koin, että asioita pohtimalla, kirjoittamalla ja juuri vertailemalla niitä toisten mietteisiin opin paljon paremmin, kuin esimerkiksi pelkästään lukemalla.´Mahdollisuus Metkulan käyttämiseen ja sen arvioimiseen oli myös kokemuksen arvoinen asia.”

“Mainitsemani vapaus tuo myös vastuuta. Moodlessa täytyi vierailla harva se hetki katselemassa, onko tullut jotain uusia tehtävänantoja, keskustelunaiheita, artikkeleja tai vastaavia esille. Tietynlainen hereillä olo kurssin tapahtumista oli hieman stressaavaa, mutta tarkemmin miettien en nyt tiedä, onko se nyt niin risuisa asia.”

“Kurssissa oli paljon hyvää. Uusi menetelmä ja sitä kautta uusia ajatuksia. Oli mielenkiintoista “tutustua” uusiin ihmisiin, kokea kanssaopiskelijat virtuaalisesti. En ole aikaisemmin ollut verkkokurssilla. Opettaja oli hyvin läsnä ja tavoitettavissa kun moodlessa piti työskennellä. En kokenut olevani teknologisesti huono, jne. Tsekkailin säännöllisesti moodlea, että missä mennään. Kannustava kokemus.”

“Oli hyvä kun aiheita oli mistä valita, eikä kaikilla tarvinnut keskustella ja tehdä esseetä yhdestä ja samasta aiheesta. Kurssin sisällön suunnittelu oli onnistunut.”

“Jo tällä kurssilla opin paljon minulle uutta erilaisista sovelluksistä. Paras anti olikin mielestäni juuri verkko- ja chat-keskustelut. Työmäärä ja ajoitus tuntui sopivalta opintopistemäärään nähden. Ja mielestäni ristiinlinkitys toimi erittäin hyvin! Aina on mukavampaa päästä suoraan linkkiin, kuin lähteä itse sitä mutkien kautta etsimään.”

Ruusuja @— @— tulee materiaalin määrästä ja siitä, että iso osa materiaalista oli saatavilla verkon välityksellä. Pidin myös keskusteluista, joissa aihetta pohdittiin monelta eri kannalta. Kurssin opettaja tuntui olevan hyvin mukana linjoilla, mikä oli tärkeää!

Kurssi oli toteutettu joustavasti näin verkon välityksellä. Opin paljon uutta. Ohjaaja oli kiitettävästi keskusteluissa ym. mukana! Kurssi oli tarpeeksi tiivis ja hyvin aikataulutettu (ei siis jäänyt mitenkään roikkumaan…)

Kurssin toteutus verkossa hyvä idea, varsinkin kun käsitellään samaista asiaa, ja itselleni ainakin joustavuus sopii! Lisäksi opettajan tekemät yhteenvedot avasivat asiaa todella hyvin, keskustelujen lisäksi. Hyvä myös että tehtävät ja ohjeet olivat alusta asti saatavilla.

Itselleni tämä oli ensimmäinen kokemus täysin verkko-ympäristössä (ensimmäistä kokoontumiskertaa lukuunottamatta) toteutetusta kurssista ja hyvä maku siitä jäi! Päälimmäisenä tietysti se, ettei opiskelu ja oppiminen olleet paikka- ja aikasidonnaisia. Tämä motivoi jo sinällään paljon, kun voi itse suunnitella aikataulujansa! Pidin myös paljon verkkoluennoista! Koska videon pystyi pysäyttämään, pystyin itse kirjoittamaan muistiinpanoja välissä eikä näin ollen mitään päässyt valumaan ohi korvien toisin kuin luokkatilassa luennoitaessa. Monipuolinen toteutus ja erilaiset elementit motivoivat minua (chat, keskustelu, verkkoluennot, essee)

Kurssi oli laaja ja sen avulla sai hyvän peruskuvan tieto ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. Aihe oli mielenkiintoinen ja se jaksoi kiinnostaa.

Mielenkiintoinen kokemus tämä ensimmäinen verkossa tapahtunut kurssini. Aluksi tuntui sitlä, että mitenkähän tämä nyt sitten opetti TVT:n käyttöä opetuksessa, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna tuo käytäntöhän opetti enemmän kyseisestä aiheesta, kuin mikään teoria olisi koskaan pystynyt opettamaan. Eli siis verkko-opetuksessa mukana olleena tiedän nyt, mitä haasteita, mitä kompastuskiviä ja mitä etuja kyseisessä opetusmuodossa saattaa ilmetä.

– selkeät linjat opiskeluympäristön suunnittelussa (1+2+3)
– pääsääntöisesti selkeä ohjeistus
– opin uutta ja kertasin vanhaa
– hyvästi kirjallisuutta ja sähköisiä linkkejä niihin. Olisi mukavaa, jos kurssikirjallisuus olisi sähköisessä muodossa.
– matkan varrella tuli mukavasti uusia linkkejä – materiaalien valinta oli OK ja hypertekstuaalisuus toimi
– verkkokeskustelun ohjaus/tutorointi plussan puolella – tuli ohjaavat kysymykset, mutta saimme ilmaista itseämme aika vapaasti ja sitoutua ryhmään/ongelmaan
– ohjaajan yhteenvedot hyviä reflektoinnin apuvälineitä
– fiksuja ihmisiä verkko pullollaan – parasta oli tehdä poikkitieteellistä yhteistyötä ja kohdata uusia mielenkiintoisia ihmisiä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *