Julkaisuja

 

Väliverronen, Esa, Laaksonen, Salla-Maaria, Jauho, Mikko & Piia Jallinoja (2020) Liberalists and data-solutionists: redefining expertise in Twitter debates on coronavirus in Finland. Journal of Science Communication 19 (5),

Väliverronen, Esa, Sivelä, Jonas & Hanna Nohynek (2020) Suomalaisten suhde rokotuksiin – mitä tuoreet kyselytutkimukset kertovat. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 57 (3), 256–265.

Väliverronen, Esa & Ekholm, Kai (toim.) Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Tampere: Vastapaino 2020. (sisällysluettelo ja johdantoluku)

Esa Väliverronen & Kai Ekholm. Vapaan ajattelun tila kaventuu maailmalla. Teoksessa  Väliverronen, Esa & Ekholm, Kai (toim.) Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Tampere: Vastapaino 2020, 7-23.

Väliverronen, Esa. Tieteen  vapauden ja tutkijan sananvapauden yhteiskunnallinen merkitys. Teoksessa Väliverronen, Esa & Ekholm, Kai (toim.) Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Tampere: Vastapaino 2020, s. 25-58.

Väliverronen, Esa & Saikkonen, Sampsa. ”Tutkijat vaikenevat itsesuojeluvaistonsa perusteella” – kokemuksia tieteen vapauden ja sananvapauden uhkista. eoksessa Väliverronen, Esa & Ekholm, Kai (toim.) Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Tampere: Vastapaino 2020, 283-318.

Väliverronen, Esa Tieteen vapauden ja tutkijan sananvapaudet ongelmat yhä näkyvämpiä. Tieteessä tapahtuu 4/2019.

Väliverronen, Esa Geenipuhe tarjoilee kevyttiedettä. Duodecim 1/2017.

Väliverronen, Esa  Tiede tarvitsee avoimuutta. Pääkirjoitus, Tieteessä tapahtuu 5/2016.

Väliverronen, Esa Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino. 2016. (kirjan ensimmäinen luku löytyy vapaasti verkosta)

Väliverronen, Esa Tiedeviestintä ja asiantuntijuus – tutkijoiden muuttuva suhde julkisuuteen. Yhteiskuntapolitiikka 80 (3): 121-131.

Ampuja, Marko &  Koivisto, Juha & Väliverronen, Esa. Strong and weak forms of meditization theory. A critical review. Nordicom Review 35 (2014), Special Issue: 111-123.

Setälä, Vienna & Esa Väliverronen. Fighting fat: the role of ‘field experts’ in mediating science in health communication (Science as Culture (online 2014)

Ampuja, Marko & Koivisto, Juha & Väliverronen, Esa. Medioituminen: iskusana, analyyttinen työkalu vai uusi paradigma? Media & Viestintä 37 (2014): 2, 22-37.

Väliverronen, Esa. Ajan hallinta ja tiivistyminen journalismissa. Media & Viestintä 36 (2013) 3-4: 4-22.

Saikkonen, Sampsa & Esa Väliverronen. Framing engagement: expert-youth interaction in a PES-event. Journal of Science Communication 13: (2014), 2014.

Saikkonen, Sampsa & Esa Väliverronen. Popularisoinnista osallistavaan tiedeviestintään. Yhteiskuntapolitiika 78 (2013): 4, 416-424).

Setälä, Vienna & Esa Väliverronen. Public perception of evolution and the rise of evolutionary psychology in Finland. Public Understanding of Science 20 (4) 2011: 558-573).

Juntunen, Laura & Esa Väliverronen. Politics of sexting, re-negotiating the boundaries of private and public in political journalism, Journalism Studies 11 (6) 2011: 817-831.

Juntunen, Laura & Esa Väliverronen. Lemmenkipeä media villiintyi pääministeriön morsiamesta. Tiedotustutkimus 34 (2). 83-90. (Journalismikritiikin vuosikirja 2008)

Väliverronen, Esa. Expert, healer, reassurer, hero and prophet: framing genetics and medical scientists in television news. New Genetics and Society 25 (3) 2006: 233 – 248.

Väliverronen, Esa. Tv-uutisten kehykset ja lääketieteilijän roolit geenitekniikkaa käsittelevissä uutisissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 42 (2005): 342-352.

Väliverronen, Esa.Lääketiede mediassa. Duodecim 121 (2005): 1394-1399.

Väliverronen, Esa. Stories of the “medicine cow”: representations of future promises in media discourse. Public Understanding of Science 13 (2004): 363-377.

Seppänen, Janne & Esa Väliverronen. Visualizing Biodiversity: The role of photographs in environmental discourse. Science as Culture 12 (1). 59-85.

Väliverronen, Esa & Iina Hellstsen. From ”Burning Library” to ”Green Medicine”. The Role of Metaphors in Communicating Biodiversity. Science Communication 24(2), 229-245.

Väliverronen, Esa. Tarinoita Huomenesta – eli miten biotekniikan tulevaisuutta tuotetaan. Tiedotustutkimus 25 (1), 109-124. (Journalismikritiikin vuosikirja 2002)

Väliverronen, Esa & Iina Hellsten. From ”Burning Library” to ”Green Medicine”. The Role of Metaphors in Communicating Biodiversity (with Iina Hellsten). Science Communication 24(2002), 229-245.

Hellsten, Iina & Esa Väliverronen. Metaforat ja geenipuheen lupaus (with Iina Hellsten). Tiede & Edistys 26 (2001):2.

Väliverronen, Esa. Popularisers, Interpreters, Advocates, Managers and Critics. Framing Science and Scientists in the Media. Nordicom Review 22 (2001):2,39-48.

Väliverronen, Esa & Iina Hellsten. Biodiversiteetti mediassa: sukupuuton uhkasta kestävään kehitykseen Tiedotustutkimus 23 (2000): 2 s. 4-19.

Seppänen, Janne & Esa Väliverronen. Lehtikuvan luonto. Kuvan ja tekstin suhteista ympäristödiskurssissa. Sosiologia 37 (2000): 4.

Väliverronen, Esa. Biodiversity and the Power of Metaphor in Environmental Discourse. Science Studies 11 (1998):1.

Väliverronen, Esa. Medierna som arena för miljöpolitik. Nordicom-Information 1-2/ 1998,81-86.

Väliverronen, Esa. Mediat ympäristöpolitiikan areenana. Liiketaloudellinen aikakauskirja 46 (1997):2, 186-192.

Koivisto, Juha & Esa Väliverronen. The Resurgence of the Critical Theories of Public Sphere. Journal of Communication Inquiry 20 (1996):2, 18-36. (with Juha Koivisto)

Väliverronen, Esa. Metsä sairastaa. Ympäristöuhkan määrittely sanomalehdissä. Tiedotustutkimus 18 (1995):4.

Väliverronen, Esa. Tieteellistyminen ja asiantuntijavalta ympäristökeskustelussa. Alue ja Ympäristö 23 (1994):2.

Väliverronen, Esa. Markkinaretoriikka ja akateeminen imagonrakennus. Tiede & Edistys 19 (1994):4.

Väliverronen, Esa. Science and the Media: Changing Relations (1993)

Koivisto, Juha & Esa Väliverronen. Das Comeback kritischer Theorien der Öffentlichkeit. Das Argument 201, November 1993, 717-732.

Väliverronen, Esa. Diskurssien verkossa. Joukkoviestimet, julkisuus ja valta. Tiedotustutkimus 16 (1993):1.

Väliverronen, Esa. Akateemiset puhetavat ja sisäänpääsyn esteet yliopisto-yhteisöissä. Kasvatus 23 (1992):1.

Väliverronen, Esa. Riskien politiikka: tiede ja julkisuus ympäristöongelmien määrittelijöinä. Tiedotustutkimus 14 (1991):3.

Leino, Ritva & Esa Väliverronen. Naamiaisten loppu. Richard Sennettin näkökulmia julkisuuden rappioon. (with Ritva Leino) Tiedostustutkimus 12 (1989):2.

Väliverronen, Esa. Koskaan et muuttua saa… Jürgen Habermasin teoria porvarillisesta julkisuudesta. Tiedotustutkimus 8 (1985):3.

Artikkelit kirjoissa:

Väliverronen, Esa. Media-analyysi ympäristötutkimuksessa. Teoksessa Ilmo Massa (toim.) Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimuksen menetelmäpolkuja, Gaudeamus, 2014.

Väliverronen, Esa. Median kuviteltu valta. Teoksessa Kari Karppinen & Janne Matikainen (toim.) Julkisuus ja demokratia. Tampere: Vastapaino 2012, 83-108.

Väliverronen, Esa. Journalismin muutoksia jäljittämässä. Teoksessa Esa Väliverronen (toim.) Journalismi murroksessa, Helsinki: Gaudeamus 2009.

Väliverronen, Esa. Journalismi kriisissä? Teoksessa Esa Väliverronen (toim.) Journalismi murroksessa, Helsinki: Gaudeamus 2009.

Juntunen, Laura & Esa Väliverronen. Intiimin politiikka ja skandaalin yhteiskunnallinen merkitys. Teoksessa Esa Väliverronen (toim.) Journalismi murroksessa, Helsinki: Gaudeamus 2009.

Väliverronen, Esa.Megaforamies matkalla palmusaaristoon, havaintoja metaforien käytöstä tutkimuksessa ja sen popularisoinnissa. Teoksessa Pekka Aula (toim.) Kivi vai katedraali, organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön. Helsinki: Infor 2008.

Väliverronen, Esa. Kirjoittamisen opettamisesta. Teoksessa Sanna Kivimäki ym. (toim.) Tilanteen taju. Opettaminen yliopistossa, s. 150-154. Tampere, Vastapaino 2006.

Väliverronen, Esa. Metsätuhot ympäristöuhkana. Teoksessa Savuntarkastajista päästökauppiaisiin. Suomalaisen ilmansuojelun historiaa. Helsinki, Ilmansuojeluyhdistys. 2006.

Väliverronen, Esa. Mediating Time: On the Construction of Genetically Modified futures in Television News. In Media Culture Research Programme (edited by Päivi Hovi-Wasastjerna. Academy of Finland, Ilmari, Helsinki 2003.

Väliverronen, Esa. Kirjoittaminen prosessina. Teoksessa Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen, s. 83-94. Tampere, Vastapaino 2002.

Väliverronen, Esa. From Mediation to Mediatization: the new politics of communicating science science and biotechnology. In Ullamaija Kivikuru and Tarja Savolainen eds. The Politics of Public Issues. Department of Communication, University of Helsinki 2001.

Miettinen, Reijo & Esa Väliverronen. In Science and Technology We Trust: on the public understanding of science in Finland. In Reijo Miettinen ed. Biotechnology and Public Understanding of Science. Publications of the Academy of Finland 3/99, Helsinki 1999.

Väliverronen, Esa. Kirjoittajan valta. Teoksessa Merja Kinnunen j& Olli Löytty (toim.) Iso gee. Gradua ei jätetä, s.141-149. Tampere, Vastapaino 1999.

Väliverronen, Esa. Viestinnän tavaratalossa. Havaintoja ’postnormaalista’ tieteestä. Teoksessa Media ja me, Juhlakirja Pertti Tiihoselle. Toim. Ritva Levo-Henriksson ja Marko Ampuja. Viestinnän julkaisuja 1. Helsingin yliopiston viestinnän laitos, 2000, s.85-97.

Väliverronen, Esa. Mediatekstistä tulkintaan. Teoksessa Kantola, Anu, Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.) Media-analyysi. Helsingin yliopiston lahden koulutuskeskus, Helsinki 1998.

Väliverronen, Esa. Miten mediaa luetaan. Teoksessa Kantola, Anu, Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.) Media-analyysi. Helsingin yliopiston lahden koulutuskeskus, Helsinki 1998.

Väliverronen, Esa. Environmental Controversies in the Public Sphere. Teoksessa Finnish Papers Presented in IAMCR Conference, Brazil 1992. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitoksen julkaisuja, sarja B 37/1992.

Monografiat ja toimitetut teokset:

Seppänen, Janne & Esa Väliverronen. Mediayhteiskunta. Vastapaino 2012.

Seppänen, Janne & Esa Väliverronen. Mediesamhället. Vastapaino 2013.

Väliverronen, Esa (toim.) Journalismi murroksessa Gaudeamus, Helsinki 2009.

Väliverronen, Esa. Geenipuheen lupaus. Biotekniikan tarinat mediassa. Viestinnän julkaisuja 13. Helsinki 2007. http://www.valt.helsinki.fi/comm/fi/julkaisut/julkaisu13.htm

Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (eds.) Communicating Health and New Genetics. Finnish Information Studies 20. Åbo, Tampere, Oulu, Åbo Akademi 2002.

Väliverronen, Esa. Ympäristöuhkan anatomia. Tiede, mediat ja metsän sairaskertomus. Vastapaino, Tampere 1996.

Luostarinen, Heikki & Esa Väliverronen. Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino,Tampere 1991.

Väliverronen, Esa.Tiede ja ympäristöongelmat julkisuudessa. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 83/1994.

Koivisto, Juha & Esa Väliverronen. Julkisuuden valta. Jürgen Habermasin sekä Oskar Negtin ja Alexander Klugen julkisuusteorioiden tarkastelua (with Juha Koivisto). Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja, sarja A 57/1987.

Kantola, Anu, Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.) Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsingin yliopiston lahden koulutuskeskus, Helsinki 1998.

Muita artikkeleita:

Itsestään puhuva televisio. Elävän kuvan vuosikirja 1996. Toim. Kati Sinisalo, Edita, Helsinki 1996. (yhdessä Ritva Leinon kanssa)

Mediat mediakriitikkoina. Peili 2/1996.

Julkinen tiede. Tieteessä tapahtuu 4/1995.

Journalismi rutiinien pihdeissä. Tiedotustutkimus 23 (2000): 2, 108-110.

Mielikuvien vallassa. Informaatiotutkimus 19 (2000):1

Uutisgeenin salaisuus. Tiedotustutkimus 21 (1998): 4, 1-3.

Ironia elämänasenteena ja journalismin lajina. Tiedotustutkimus 21 (1998):3, 1-3.

Vallattomat toimittajat? Journalismikritiikin vuosikirja & Tiedotustutkimus 21 (1998):2, 1-4. (yhdessä Pentti Raittilan kanssa)

Julkisen keskustelun taito. Tiedotustutkimus 20 (1997):4, 1-2.

Jokaisessa julkkiksessa asuu pieni toimittaja. Tiedotustutkimus 20 (1997):2, 1-3.

Kulttuurintutkimuksen lumo. Tiedotustutkimus 20 (1997):1, 1-3.

Konstruktivistisia näkökulmia ympäristöjournalismiin. Tiedotustutkimus 17 (1994):3.

Refleksiivisyyttä sosiologeille. Sosiologia 27 (1990):3.

Tiede julkisuudessa: popularisointia, pelejä, vai parodiaa? Tiedotustutkimus. Tiedotustutkimus 13 (1990):1.

Tekstistä politiikkaan? Tiedotustutkimus 12 (1989):2.

Autenttisuuden tuolla puolen. Tiedotustutkimus 10 (1987):4.

1 thought on “Julkaisuja

  1. Päivitysilmoitus: Helsingin Kirjamessut 2016: Torstain tiedettä / Helsinki Book Fair 2016: Weird Science – Pauline von Dahl

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *