SWOT -analyysi: Mapping America

Tehtävänä oli laatia SWOT-analyysi USA:n väestötietoja sisältävästä Mapping America: Every city, every block -karttapalvelusta. Internetistä löytyvän palvelun tarjoaa The New York Times ja se on vapaasti kaikkien halukkaiden käytettävissä. Palvelusta löytyy tietoa yhdysvaltalaisten asumisesta (asuntojen arvot, vuokrat, lainat), tulotasosta, koulutustasosta ja asukkaiden etnisestä taustasta, ja yksityiskohtainen tieto on saatavilla aina korttelitasolle asti. Vaikka palvelu on varmasti teknisesti edistyksellinen, jossain määrin hyödyllinen ja ehkä helppokäyttöinen, jäi minulle palvelusta hieman epäilyttävä olo. Kuten Uusi-Virta (2014) asian ilmaisi, palvelu vaikutti samaan aikaan ”törkeän siistiltä, mutta samalla niin väärältä”. Epämiellyttävään tunteeseen vaikutti ehkä tapa jaotella asukkaat ensisijaisesti etnisiin ryhmiin. Lisäksi aihepiirin ”Housing and Families” alla ainut perheisiin liittyvä tieto oli samaa sukupuolta olevat pariskunnat. Olisin ehkä kaivannut perhetietoihin vertailun vuoksi tietoa myös eri sukupuolta olevista pariskunnista, lapsiperheistä, yksinhuoltajaperheistä ja yksineläjistä. Palvelusta jäi siis päällimmäiseksi sellainen tunne, että palvelun päätarkoitus on analysoida miten etninen tausta tai seksuaalinen suuntautuminen vaikuttaa tulotasoon, velkaantumiseen tai koulutustasoon.

Pidemmittä puheitta, tässä SWOT -analyysini palvelusta:

VAHVUUDET

Palvelun tarjoama aineisto on laaja ja tarkka, sillä se kattaa koko Yhdysvallat ja tietoa on saatavilla korttelitasolle asti. Erilaisia muuttujia on tarjolla riittävästi, mikä mahdollistaa useiden erilaisten vertailujen laatimisen. Aineiston avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi eri alueiden ostovoimaa, mikä on varmasti avuksi markkinointitutkimuksissa. Aineisto on helposti saatavilla, mikä tekee tutkimusten suorittamisesta helpompaa ja nopeampaa. Kynnys tutkimuksen suorittamiseen alenee.

Kartan liikuttelu on helppoa ja kartalla nuolta liikuteltaessa saa heti näkyviin alueiden tietoja, kuten eri väestöryhmien prosenttiosuuksia alueilla. Löytämiään tietoja pääsee palvelun avulla jakamaan myös sosiaalisessa mediassa, kuten Twitterissä ja Facebookissa.

HEIKKOUDET

Palvelun heikkoutena koen ehdottomasti sen, ettei palvelun tarjoamien varsin yksityiskohtaistenkin tietojen käyttötarkoituksia valvota. Eettisyys informaatiota käytettäessä jää käyttäjien omaan harkintaan.

Kartta-aineiston jatkokäyttö on varsin yksipuolista, sillä eri karttojen tietoja ei käsittääkseni pysty palvelussa yhdistämään, joten informaatiota pitää tarkastella yksitellen. Lisäksi palvelun hakutoiminto toimii todistetusti huonosti (Kerola 2014).

MAHDOLLISUUDET

Saatavilla olevaa tietoa voidaan käyttää muun muassa kaupunkisuunnittelussa, markkinoinnin kohdistamiseen sekä erilaisten palveluiden tuottamiseen. Kun aineisto on vapaasti saatavilla, voivat myös uudet aloittelevat yrittäjät löytää helpommin mahdollisia markkinarakoja.

UHAT

Palvelu voi myös tehdä karhunpalveluksia tietyille asuinalueille tai ihmisryhmille. Vuorensola (2014) esitti yhtenä uhkana palveluiden siirtymisen alueille, joilla on enemmän ostovoimaa. Tämä uhka on hyvin mahdollinen, sillä tiedon ollessa julkista, yritysten on helpompi välttää alueita, joilla asiakkaiden määrä on vähäisempi taloudellisen ahdingon vuoksi.

Palvelua voi myös käyttää väärin esimerkiksi rasistisiin tai rikollisiin tarkoituksiin.

Lähteet:

Kerola, J. (2014) The New York Times: Mapping America <https://blogs.helsinki.fi/jekerola/ > Luettu 3.3.2014

The New York Times (2014) Mapping America: Every City, Every Block <http://projects.nytimes.com/census/2010/explorer >

Uusi-Viitala, K. (2014) SWOT-analyysi: Every city, every block <https://blogs.helsinki.fi/kasperuu/ > Luettu 3.3.2014

Vuorensola, M. (2014) Mapping America/SWOT <https://blogs.helsinki.fi/mariavuo/ > Luettu 3.3.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *