1. Etusivu

Aika:

neljäs  periodi, jossa neljä lähitapaamista keskiviikkoina klo 16-18 21.3., 11.4., 25.4. ja 16.5.2012 sekä kolme verkkojaksoa.

Paikka: Päärakennus AUD XV

Opettaja:

verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta

Kohderyhmä:

valtiotieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijat

Ilmoittatuminen:

Ilmoittautimen weboodissa.

HUOM! Kurssilla käytetään yliopiston tietojärjestelmiä, joten opiskelijoilta edellytetään yliopiston käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnus tilataan laitoksen atk-yhdyshenkilöltä.

Tavoiteet:

Sulautuva opetus (blended learning) on kurssin peruskäsite. Sulautuvassa opetuksessa  yhdistetään erilaisia aktiviteetteja, kuten opettajajohtoisia, itseorganisoituja ja verkkoperustaisia vuorovaikutustilanteita.

Kurssin tavoitteena on tukea osallistujien ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä yliopisto-opettajan työssä ja suunnitella opetusta. Kurssilla painotetaan erityisesti tiedekunnan opetukseen sovellettavia opetusmalleja ja käytänteitä. Kurssilla painotetaan erityisesti tiedekunnan opetukseen soveltuvia opetusmalleja, käytänteitä ja keskitytään verkkoa hyödyntäviin opetusmenetelmiin sekä sulautuvan opetuksen pedagogiseen suunnitteluun.

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

  • määritellä termit sulautuva opetus, linjakas opetus
  • keskustella verkkolukupiirissä sulautuvaan opetukseen liittyvistä teemoista
  • soveltaa sulautuvan opetuksen matriisia kurssisuunnittelussa
  • tehdä kirjallinen kurssisuunnitelma
  • antaa vertaispalautetta kurssisuunnitelmista yhdessä kehitettyjen kriteerien pohjalta

Työtavat ja suorittaminen:

  • kolme verkkojaksoa, joihin sisältyy kuhunkin aktiivista verkkokeskustelua
  • neljä lähitapaamista keskiviikkoina klo 16-18 päivinä 21.3., 11.4., 25.4. ja 16.5.2012. Kurssi pohjautuu aktiiviseen toimintaan ja vuorovaikutukseen niin lähitapaamisissa kuin verkkoympäristössäkin.
  • kirjallisuus ja siihen perehtyminen
  • oppimistehtävät ja kurssisuunnitelma
  • vertaispalaute

© 2020 A MarketPress.com Theme