Ajankäytön suunnittelu

1 opintopiste = 26,7 h – 5 op:n kurssi = 133,5 h

Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelijoille on hyvä varata aikaa lähiopetuksen etukäteisvalmistautumiseen ja jälkityöskentelyyn 1-2 h/lähiopetustunti.

Lukemiseen ja kirjoittamiseen voi varata aikaa esimerkiksi seuraavien suuntaa-antavien kaavojen mukaan:

Lukeminen: Teksti- ja tehtävätyyppi Tehtävän vaatima aika
Helppo teksti, yleiskatsaus 13–15 sivua tunnissa
Vaativa teksti, yleiskatsaus 10–12 sivua tunnissa
Helppo teksti, syväoppiminen 7-9 sivua tunnissa
Vaativa teksti, syväoppiminen 6-7 sivua tunnissa
Lukeminen: Teksti- ja tehtävätyyppi Tehtävän vaatima aika
Helppo kirjoitelma, vähäinen muokkaamisen taso (esim. harjoitteluraportti) 7 sivua/ 10 tuntia
Vaativa kirjoitelma, vähäinen muokkaamisen taso (esim. yleiskatsaus, referaatti) 4 sivua / 10 tuntia
Helppo teksti, korkea muokkaamisen taso (esim. oppimispäiväkirja) 4 sivua / 10 tuntia
Vaativa teksti, korkea muokkaamisen taso (esim. tieteellinen katsaus, tutkimusraportti) 2 sivua / 10 tuntia

Tenttiin valmistautumiseen voi varata aikaa:

TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN
luennoilla käsiteltävä aineisto helppoa noin 0,5-0,8 x kontaktiopetustunnit
luennoilla käsiteltävä aineisto keskitasoa noin 0,8-1 x kontaktiopetustunnit
luennoilla käsiteltävä aineisto vaikeaa noin 1-2 x kontaktiopetustunnit

 

Lisää ajankäytön suunnittelusta voi lukea esim. Verkko-opetuksen mitoituskehikosta ja Karjalainen, Alha, Jutila (2006) Give time to think – Determining student workload in higher education tai soveltamalla OPINTOPISTELASKURIA.