Kirjoittamisen ohjaus

Miten opettaa tieteellistä kirjoittamista seminaareissa? Mitä elementtejä kuuluu hyvään tieteelliseen asiatyyliin? Miten ohjeistaa opiskelijoita laatimaan laadukasta vertaispalautetta?

Seuraavat materiaalit on tarkoitettu kirjoittamisen ohjaajien vapaaseen käyttöön ja muokattaviksi kunkin oppiaineen ja seminaarin tarpeisiin sopiviksi. Mukana on lähteitä kirjoittajan avuksi, ohjeistus vertaispalautteen laatimista varten, apumoniste tutkielman viimeistelyn tueksi sekä tutkielmaan liitettävän tiivistelmälomakkeen ohjeistus. Lisäksi kuvataan seikkaperäisesti valtiotieteellisen tiedekunnan kielentarkistusprosessi.

Materiaalien avulla opiskelijoita voi auttaa tunnistamaan kielen ilmiöitä, muokkaamaan tekstejään ja suhtautumaan kirjoittamiseensa analyyttisemmin. Esimerkiksi “kapulakielinen” vaikutelma voi syntyä sellaisista ilmiöistä kuin substantiivityyli, muoti-ilmaukset ja lauseenvastikekasaumat. Myös ohjaaja voi saada monisteista vinkkejä palautteenantoon ja tieteellisen kirjoittamisen arviointiin.

Kommentteja ja kehitysideoita voi lähettää äidinkielen opettaja Hanna Kososelle (hanna.kosonen @ helsinki.fi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *