Pedagogista kirjallisuutta

kOTIMAISET LEHDET ja artikkelit

Kekäle, J. (1996). Luento-opetuksen kehittäminen käytännönläheisillä menetelmillä. Aikuiskasvatus, 16:2.

Yliopistopedagogiikka

 Kirjat

Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. New York: Open University Press.

Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.

Joutsenvirta, T. & Kukkonen, A. (toim.) (2009). Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Palmenia, Helsinki.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.)(2009).  Yliopisto-opettajan käsikirja. WSOY, Helsinki.

Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Gaudeamus: Helsinki.

MUUTA

Myyry, L. & Joutsenvirta, T. (2015). Open-book, open-web online examinations: Developing examination practices to support university students’ learning and
self-efficacy. Active Learning in Higher Education, 16(2), 119-132. DOI: 10.1177/1469787415574053

Gerlander, M., Levander, L.M & Repo-Kaarento, S. (2006). Säpinää seminaareihin. Opas seminaarityöskentelyn kehittämiseen. Viikin opetuksen kehittämispalvelut. Julkaisuja 4/2006.

Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi. Walmiiksi Wiidessä Wuodessa -hankkeen julkaisuja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *