Sähköiset tentit

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on käytössä kaksi erilaista sähköistä tenttiä.

Verkkotentti on alunperin valtiotieteellisen tiedekunnan opintojen kehittämistoimikunnan pilotti, jossa pyrittiin uudistamaan tiedekuntatenttikäytäntöjä. Verkkotenttejä on järjestetty syksystä 2009 lähtien.

Verkkotenti on  aikaan, mutta ei paikkaan sidottu. Opiskelija voi tehdä tentin kaikkialla, missä on verkkoyhteys. Tentti on nk. avoin tentti ja siinä saa hyödyntää tentti- ym. materiaalia:  tenttikirjoja, muistiinpanoja tai verkkoa. Verkkotentin kysymykset ovat soveltavia kysymyksiä, eli niihin ei pitäisi löytyä valmista vastausta materiaaleista.  Verkkotentti tehdään Moodlen tehtävätyökalulla ja tenttivastaukset käyvät läpi plagiaatintunnistuohjelma Urkundin tarkastuksen. Lisätietoa verkkotenttipilotista löytyy raportista Uudistusta tiedekuntatentteihin.

Tiedekunnan yhteyshenkilö verkkotenteissä on verkko-opetuksen koordinaattori Birgitta Kivinen (birgitta.kivinen @ helsinki.f).

Tenttiakvaario on ollut tiedekunnassa käytössä keväästä 2014 alkaen. Tenttiakvaariotentti on paikkaan, mutta ei aikaan sidottu. Keskustakampuksen tenttiakvaariotila on Porthaniassa, sali 224, jossa on 16 tenttiakvaariokonetta. Tenttiakvaario luo opiskelijoille ajallista joustoa tentin suorittamiseen, myös lukukausien välillä. Opettajalta se vaatii alkuvaiheessa suurempaa panostusta, kun tenttikysymyksiä on luotava järjestelmään useampia kerralla. Yksittäisen tentin kysymykset arpoutuvat ns. kysymyskorista, joten samoja kysymyksiä voi toisaalta käyttää koko lukuvuoden ajan. Katso täältä lisätietoa tenttiakvaariosta ja ohjeita sen käyttöön.

Tenttiakvaarioasioissa ota yhteyttä tenttiakvaariotukeen: ok-tenttiakvaario@helsinki.fi.