Puurtamisvaihe: Kirjallisuusosio

Kirjallisuusosion puurtamisvaihe lähti käyntiin pienillä asennusongelmilla. Lopulta minun onnistui asentaa sekä Zotero että Atlas.ti yliopiston koneelle. Kumpikaan ohjelmista ei ole entuudestaan tuttu, joten eri toimintojen ja käskyjen selvittämiseen meni hetki. Etenkin Atlas.ti-ohjelma näyttäisi kaipaavan aika perusteellista tutustumista, jotta sitä voisi käyttää sujuvasti osana esimerkiksi gradun työstämistä.

Aineiston siirtämistä Zoterosta Atlas.ti:hin ei mielestäni ole tehty kovin helpoksi. Suurin osa Zotero-aineistostamme ei ollut elektronista, eivätkä ne muutamat elektroniset aineistot olleet pdf-muodossa. Hetken selviteltyäni sain muutettua Zoteron elektroniset aineistot pdf-muotoon, ja lisättyä ne Atlakseen. “Rethinking Media Pluralism” ja “Short History of Modern Media” eivät olleet ehkä hyödyllisimmät aineistomme tutkimuskysymyksen kannalta, mutta uskon että tärkeämpää on päästä kokeilemaan miten Atlas.ti toimii, joten paria nelli-hakua lukuunottamatta en tässä vaiheessa lähtenyt hakemaan lisää aineistoa. Kokeilin Atlas.ti-llä koodien ja memojen lisäilyä, mikä oli onneksi melko yksinkertaista. Nähtäväksi jää, onko ohjelmasta muuhun kuin digitaalisten muistiinpanojen tekemiseen.

– Sara

Leave a Reply

Your email address will not be published.