Ryhmän tutkimuksen ensimmäinen luonnos lähes valmis!

Ryhmä 01:sen tutkimuksen ensimmäinen luonnos on saanut viimein muotonsa. Aineiston luonteen vuoksi tutkimuksesta tuli varsin tilasto- ja tutkimuskirjallispainoitteinen. Tutkimuksen kysymyksenasettelu lähtikin liikkeelle opiskelun ja toimeentulon yhteydestä. Spss:llä tehty varianssianalyysi paljastikin mielenkiintoisen seikan siitä, että varsin suuri osuus opiskelijoista kokee työnteon edistävän opiskeluja vastoin yleistä uskoa päinvastaisesta. Tästä seuraten tutkimuskysymys tarkentui. Ketä nämä henkilöt ovat? Minkälaisia töitä he tekevät? Miksi he kokevat työnteon edistävän opiskelua? Mikä luo erilaisia kokemuksia työnteon ja opiskelun suhteesta?

Tutkimuksen kannalta spss:llä tehdyt varianssi- ja regressioanalyysit nousivatkin tärkeimmpään rooliin, jonka ohella tutkimuskirjallisuuden etsiminen eri tietokannoista tulkintojen tueksi nousi isoon rooliin. Spss:llä tehdyt analyysit ovatkin olleet opettavaisia tutkimuskirjallisuuden etsimisen eri tietokannoista olleessa entuudestaan tuttua. Kvalitatiivisen aineiston uupuessa päädyimmekin jättämään atlas.ti:n aktiivisen käytön tutkimuksesta pois. Niin ikään Zoteron käytön koimme hiukan turhaksi katseltuamme sitä yhdessä. Mielestämme kirjallisuuden ja viitteiden jakaminen onnistui varsin hyvin myös yammerissa, joka on ollut hyvä alusta ryhmäkeskusteluille ja tutkimuksen organisoinnille.

Tutkimuksen ensimmäinen luonnos tulee blogiin pikimmiten!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *