Oppimispäiväkirja

Anna Lönnroth

Viikko 2

Olen ryhmäni ainoa jäsen jolla on jonkin verran tilastollisia opintoja ja ainoa jonka oppiaine edellyttää SPSS ohjelman osaamista. Näin ollen oli luontevaa että minä otin vastuulleni tilasto-osuuden.

Ensimmäisen viikon haasteeni oli tulla sinuiksi SPSS – ohjelman kanssa. Olen joskus käyttänyt ohjelmaa mutta siitä on sen verran aikaa, että tutustuminen piti aloittaa ihan alusta.

Koska olen ryhmäni ainoa tilasto-osuuden tekijä, useita haasteita kasautui tielleni jotka olisi ollut varmasti helppo ratkaista yhdessä toisen henkilön kanssa. Myös SPSS ja tilasto-opinnoistani oli aikaa, joten tehtävänannon ymmärtäminen vei paljon aikaa.

Ensimmäisen viikon työpajassa yritin katsoa SPSS – videoita mutta en saanut ääntä toimimaan missään tietokoneessa.

Lopulta sain opiskelijatuutorin huomion, ja hän auttoi minut alkuun SPSS-tiedoston kanssa. Hän näytti miten sitä luetaan, mistä tietoja saadaan näkyville, mitä tietoja tarvitaan tehtävän tekemiseen. Opiskelijatuutorin opastus todella auttoi ja ensimmäisen viikon työpajan jälkeen ymmärrykseni SPSS-ohjelmasta oli noussut uudelle tasolle!

Viikko 3

Seuraavan viikon työpajaan onneksi pääsivät myös muut ryhmämme jäsenet, niin pystyimme yhdessä pohtimaan tilastollisen osion problematiikkaa.

En vieläkään ollut täysin sisäistänyt mitä meidän oikeasti oli tarkoitus tehdä ja se hidasti esim. aineistomme ymmärtämistä.

Kävimme ryhmän kanssa Ailasta hakemaamme materiaalia läpi ja mietimme mitä halusimme tuoda tutkimukseen mukaan. Materiaalimme osoittautui hiukan hankalaksi (erikoinen kyselylomakerakenne jne) ja meillä oli vaikeuksia hahmottaa mitä tilastollisia päätelmiä voisimme materiaalista tehdä.

Työpaja loppui siihen että Timo Harmo lupasi auttaa meitä miten analysoidaan puuttuvat vastaukset aineistosta.  Jäimme epäselvyyteen voisiko materiaaliamme ylipäätään käyttää lähdemateriaalina.

Tietotekniset haasteet rasittivat myös tilasto-osuutta. En saanut asennettua SPSS:ää uudelle Macilleni ja en siksi voinut harjoitella ohjelman käyttöä niin paljon kuin olisin halunnut.

Viikko 4

Vihdoin sain äänet toimimaan tietokoneissa ja pääsin tutustumaan SPSS – videoihin. Timo oli viikon aikana vastannut kysymykseeni puuttuvista vastauksissa aineistossa ja pystyimme jatkamaan lähdemateriaalimme kanssa.

Käytin useita tunteja lähdemateriaalimme kanssa ja tutustuen SPSS-ohjelmaan. Opiskelija tutor opasti ja auttoi minua työpajassa kysymyksieni kanssa. Vihdoin sain käsityksen mitä tilasto-osuudessa piti tehdä.

Työpajassa vielä keskustelimme ryhmän kanssa mitä kysymystä käyttäisimme materiaalistamme ja lopulta sain tehtyä tilasto-osuutemme valmiiksi.

Huomioon ottaen tekniset ongelmat (SPSS videot eivät toimineet, en saanut asennettua omalle koneelle), väärin ymmärrykset aineiston kanssa (puuttuvat vastaukset, erikoinen kyselylomake muoto) ja minun vähäinen tilastollinen ymmärrykseni, onnistui tilasto-osuus mielestäni vähintäänkin kohtuullisesti.

Ainakin olen oppinut asentamaan SPSS:n tietokoneelle, osaan käyttää joitain SPSS:n perustoimintoja ja osaan etsiä tietoa kuinka ohjelmaa käytetään.