Viikkoraportit

Viikko 1

Ensimmäisellä viikolla oli ainoastaan kurssin aloitusluento, jossa alustettiin tehtäviä ja ohjelmia. Moodlesta kävimme katsomassa ryhmäjaon ja teimme ryhmäyttämiskartoituksen sekä orientaatiotentin selvittääksemme lähinnä itseämme varten, mitkä tvt-taidot ovat hallussa ja mitkä kaipaavat hiomista. Ryhdyimme viestittelemään Yammerissa ja perustimme ryhmän, jossa voimme sopia töistä ja tulevista tapaamisista.

 

Viikko 2

Keskutelimme Yammerissa ja sovimme kokoontuvamme ensimmäistä kertaa toisen viikon perjantaina. Tapaamisemme sujui hyvin, kävimme yhdessä läpi Moodleen listattuja tehtäviä ja jaoimme alustavasti tehtäviä osaamisen ja ajankäyttömahdollisuuksien mukaan. Aloitimme itsenäisesti jo hieman tehtävien valmistelua.

 

Viikko 3

Tällä viikolla pääsimme tekemään kunnolla varsinaista työtä. Anna keskittyi purkamaan aineistoamme ja tekemään tilastollista osuutta ahkerasti. Bea, Katriina ja Sanna taas lukivat läpi etsimänsä tutkiusaiheeseemme liittyvät tieteelliset artikkelit ja alkoivat jo kirjoittaa niistä teoriapohjaa tutkimuksellemme. Viikon lopuksi yhdistimme tekstimme ja teoriapohja tutkimuksellemme alkoi jo hahmottua. Käytimme aineistoina yhteensä kahdeksaa tieteellistä artikkelia. Keskityimme tutkimaan journalismin sisällönmuutosta digitalisoitumisen myötä ja erityisesti sosiaalisen median vaikutusta journalismiin. Perjantaina suurin osa ryhmästä vieraili tilastotyöpajassa suunnittelemassa seuraavan viikon töitä ja opettelemassa esimerkiksi tilastollisia menetelmiä. Viikon lopuksi päivitimme viikkoraportin blogiin ja Moodleen sekä hahmottelimme blogiin työnjakoa. Perustimme myös Word online-tiedoston, jotta voimme jo alkaa koostaa ensimmäistä tutkimusversiota jota voimme kaikki muokata.

 

Viikko 4

Viime viikon työpajassa/kokoontumisessa sovimme viikon 4 työnjaosta, joten käytännössä Anna jatkoi tilasto-osuutta ja kyseli myös apua kurssin professorilta, sillä meillä ilmeni hieman ongelmia sen kanssa. Sanna kävi ahkerasti läpi lähdeaineistoa, Katriina hahmotteli alustavasti luonnosta tutkielmasta ja Bea hallinnoi blogia ja luki lähdeaineistoa. Kaikki kommentoivat ja osallistuivat ahkerasti Yammer-keskusteluun, ja saimme sovittua taas tapaamisen työpajan aikoihin perjantaille.

Perjantain työpajassa viimeistelimme tutkimuksemme: hioimme ulkoasua, lähdeluetteloa, kirjoitimme loppupäätelmät, analysoimme tilasto-osuutta ja teimme alustavasti valmiin version tutkimuksestamme. Sovimme vielä, mitä kukin tekee viikonlopun aikana ja miten työ palautetaan.

 

Viikko 5

Tällä viikolla tehtävänämme oli ainoastaan arvioida muiden ryhmien töitä.

 

Viikko 6

Luimme vertaisarviointeja läpi, ja olimme kaikin puolin tyytyväisiä palautteeseen. Saimme hyvää kommenttia etenkin tutkimuksen aiheesta ja käsittelyosiosta, tilasto-osuutta taas kehotettiin muutamassa palautteessa vielä viilaamaan. Teimmekin vielä hienosäätöä tutkimukseen ja päivitimme blogia.

 

Viikko 7