Viikko2: ja homma skulaa (ehkä)

Tänään saadaan TVT jatkokurssin toinen viikko päätökseen ja takana tuntuukin olevan aikamoinen edistys konkreettisten järjestelyjen selvittämisessä ja tehtävän suorittamisen aluille saamisessa. Perjantain työpaja tuotti selvästikin tulosta ja kommunikaatio muiden, ei paikalle päässeiden jäsenien kanssa Yammerissa on myös sujunut hyvin.

Tutkimuskysymykseksi valikoitui: “Miten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa elämänlaatuun?”. Ryhmälle on tehty alustava tehtäväjako koko kurssin ajaksi, sekä monipuolinen ohjeita ja deadlineja sisältävä projektisuunnitelma OneNote-ohjelmaan. Suunnitelma ei vielä ole kaaviomuodossa, mutta erittäin selke ja havainnollinen. Metaosiossa on perustettu blogi (kuten varmaan näkyy), Zotero-ryhmä sekä Yammer-ryhmä. Lisäksi Yammerin ryhmäalueelle on kirjattu ensimmäisen viikon deadlinet ja tehtävät sekä tehtävänjaot.

Kirjallisuus- ja tilasto-osioiden tekijät ovat kommunikoineet kiitettävästi omasta edistymisestään Yammerissa. Tilasto-osiolle on jo luotu tarkempi pohja, jossa eritellään osion konkreettinen jaottelu aineiston ja muuttujien esittelyyn, virianssianalyysiin sekä lineaariseen regressioon. Ryhmät ja muuttujat tarjoavat tilastot on myös eritelty. Kirjallisuusosiossa sopivan aineiston löytäminen on tuottanut hieman vaikeuksia, mutta siitä huolimatta ainakin neljä tekstiä on tähän mennessä kerätty Zoteroon. Ohjelman käyttö aiheuttaa uutuudessaan vielä vähän vaikeuksia, mutta eiköhän niistä pitemmän päällä selvitä.

Tällaisin miettein ryhmä 11 suuntaa kolmanteen viikkoon, jonka aikana homma toivottavasti etenee edelleen. Homma tuntuu nyt olevan hanskassa, mutta edessä olevat osiot huolestuttavat varmaankin suurinta osaa vielä vähän.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published.