Viikko #3: Puurtamista, puurtamista.

Kuluneella viikolla ryhmätyön eri osiot ovat edenneet mukavasti – kirjallisuusosiossa on kerätty artikkeleita ja rakennettu käsitekarttaa, tilasto-osiossa on tehty alustavia tilasto-analyysejä, ja metaosiossa on huolehdittu koordinoinnista ja koko ryhmässä keskusteltu tutkimusprosessin kulusta.

Atlas on työkaluna tuottanut hankaluuksia. Zoteron viitetietokantaan on kerätty yhteensä 15 lähdettä talteen ja myös käsitekartta on luotu. Meneillään on artikkelien lähempi lukeminen, pointtien alleviivailu ja sitaattien sekä muiden oleellisten osioiden poiminta tutkimusraporttia varten.

Tilastollista riippuvuutta parin testatun muuttujan välillä ei vielä ole löydetty, ainakaan testatulla alustavalla aineistolla. Tutkimusaiheen rajaaminen on vielä oleellista ja myös tutkimuskirjallisuuden tarkempi syynääminen vaatii tässä vaiheessa jo tarkempaa tietoa tilastoista, joiden varaan tutkimus rakennetaan, seuraavaksi on siis oleellista alkaa sovittaa ryhmien töitä yhteen, jotta tutkimuksen fokus pysyy selvänä. Doodlea hyödyntäen koko ryhmän tapaaminen on sovittu tulevalle keskiviikolle.

Metaryhmä on ottanut keskinäisen kommunikointinsa tueksi Whatsappin, mikä on tarpeeksi notkea sovellus pikaisiin päivityksiin koordinaattoreiden välillä. Lisäksi metaryhmä on keskustellut kirjoitusprosessin työtavoista, päivittänyt projektisuunnitelman One Noteen ja koko ryhmässä on pohdittu tutkimusprosessin kulkua perjantain työpajassa ja Yammerissa.

Yleinen tunnelma ryhmässä tuntuu olevan sellainen, että hommat etenevät, mutta useat samanaikaiset ryhmätyöt kaatuvat nyt samanaikaisesti niskaan, joten aikatauluhaasteita ainakin on. Työkaluista haasteita on ainakin One Noten ja Atlaksen kanssa.

Onwards and upwards!

 

tartsu145

 

Kuva: ninamutik.sarjakuvablogit.com

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *