Viikko #6: Työ on viimeistelty!

Työläs ryhmätyöviikko takana jokaiselta, mutta nyt on työ viimeistelty ja palauttamista vaille valmis. Jihuu!

Kuten jo lyhyesti mainitsimme, luonnoksesta aiemmin saatu palaute oli tosi kannustavaa, se ohjasi myös viimeistelyviikon työskentelyä. Tutkimuskysymys ja aiherajaus koettiin mielenkiiintoisena ja erityisen ajankohtaisena, tämä oli myös meidän mielestä motivoiva kulma tarttua tutkimukseemme. Rakenne koettiin vertaispalautteen perusteella johdonmukaisena ja kokonaisuutena sujuvana, selkeänä ja loogisena. Kirjallisuuden hahmottelu ja viittausten käyttö sai kehuja ja tilasto-osio koettiin selkeästi jaoteltuna, esitettynä ja selitettynä, sekä graafeilla havainnoituna. Saatuja tuloksia ja pohdintoja toivottiin lisää ja tarkoitus olikin tuoda nämä vielä yhteen lopun yhteenvedossa, joka ei vielä luonnokseen ehtinyt.

Nämä eväät luonnollisesti ohjasivat viimeistelytyöskentelyämme kuluneella viikolla. Johdannon ja yhteenvedon kirjoittaminen tärkeimmistä havainnoista koko ryhmän avustamana, sisällöllinen täydentäminen vielä myös kirjalliseen ja tilastolliseen osioon, sekä lopuksi kieliasun tarkistus, plagiaatintunnistus ja tiivistelmälomake.

Vertaisarviointi toisten töistä oli hyvä työskentelyä täydentävä osio. Samalla kun ryhmämme sai palautetta omasta työstä, sai myös itse perspektiiviä erilaisiin tutkimusrakenteisiin lukemalla toisten ryhmien töitä. Pisteet siitä, miten ohjeissa oli oivallettu kannustavan palautteen voima – positiivinen ja toki rakentava palaute ja konkreettiset ehdotukset toimivat hyvänä motivaattorina omankin työmme viimeistelyyn.

Annettujen arviointikriteerien varassa, meillä on varsin hyvä luottamus onnistumiseemme oman työmme ja kurssiosallistumisemme osalta. Työvälineet ovat tulleet tutuksi, tosin alun yleisen sekaannuksen ja toisinaan teknisten turhautumisten kautta, mutta oleelliset osiot olemme kokeneet ymmärtäneemme ja pystyneet hyödyntämään tarvittavia työkaluja monipuolisesti lopputyöhömme. Useita uusia työkaluja on tarttunut jo muihinkin ryhmä- ja yksilötöihin, mutta joidenkin työkalujen kanssa olisimme toivoneet ihan perinteistä opetustakin – esim. Atlaksen ja SPSS:n kanssa, jotta oppimiskokonaisuuksina kaikki työkalut eivät olisi tullut opittua ‘kantapään kautta’. Työmäärä on siltä osin tuntunut melko isolta 2 op:n kurssiksi, mutta hyvässä ryhmässä siitäkin on selvitty ja hyvillä mielillä ollaan. Työt ovat jakautuneet tasaisesti ja koko porukka on osallistunut erittäin aktiivisesti työskentelyyn.

Enää tämä viimeinen blogipostaus eetteriin ja sitten palautukset Moodleen. Iso kiitos vielä koko ryhmälle, moikataan kun tavataan! 🙂