Viikko #6: Työ on viimeistelty!

Työläs ryhmätyöviikko takana jokaiselta, mutta nyt on työ viimeistelty ja palauttamista vaille valmis. Jihuu!

Kuten jo lyhyesti mainitsimme, luonnoksesta aiemmin saatu palaute oli tosi kannustavaa, se ohjasi myös viimeistelyviikon työskentelyä. Tutkimuskysymys ja aiherajaus koettiin mielenkiiintoisena ja erityisen ajankohtaisena, tämä oli myös meidän mielestä motivoiva kulma tarttua tutkimukseemme. Rakenne koettiin vertaispalautteen perusteella johdonmukaisena ja kokonaisuutena sujuvana, selkeänä ja loogisena. Kirjallisuuden hahmottelu ja viittausten käyttö sai kehuja ja tilasto-osio koettiin selkeästi jaoteltuna, esitettynä ja selitettynä, sekä graafeilla havainnoituna. Saatuja tuloksia ja pohdintoja toivottiin lisää ja tarkoitus olikin tuoda nämä vielä yhteen lopun yhteenvedossa, joka ei vielä luonnokseen ehtinyt.

Nämä eväät luonnollisesti ohjasivat viimeistelytyöskentelyämme kuluneella viikolla. Johdannon ja yhteenvedon kirjoittaminen tärkeimmistä havainnoista koko ryhmän avustamana, sisällöllinen täydentäminen vielä myös kirjalliseen ja tilastolliseen osioon, sekä lopuksi kieliasun tarkistus, plagiaatintunnistus ja tiivistelmälomake.

Vertaisarviointi toisten töistä oli hyvä työskentelyä täydentävä osio. Samalla kun ryhmämme sai palautetta omasta työstä, sai myös itse perspektiiviä erilaisiin tutkimusrakenteisiin lukemalla toisten ryhmien töitä. Pisteet siitä, miten ohjeissa oli oivallettu kannustavan palautteen voima – positiivinen ja toki rakentava palaute ja konkreettiset ehdotukset toimivat hyvänä motivaattorina omankin työmme viimeistelyyn.

Annettujen arviointikriteerien varassa, meillä on varsin hyvä luottamus onnistumiseemme oman työmme ja kurssiosallistumisemme osalta. Työvälineet ovat tulleet tutuksi, tosin alun yleisen sekaannuksen ja toisinaan teknisten turhautumisten kautta, mutta oleelliset osiot olemme kokeneet ymmärtäneemme ja pystyneet hyödyntämään tarvittavia työkaluja monipuolisesti lopputyöhömme. Useita uusia työkaluja on tarttunut jo muihinkin ryhmä- ja yksilötöihin, mutta joidenkin työkalujen kanssa olisimme toivoneet ihan perinteistä opetustakin – esim. Atlaksen ja SPSS:n kanssa, jotta oppimiskokonaisuuksina kaikki työkalut eivät olisi tullut opittua ‘kantapään kautta’. Työmäärä on siltä osin tuntunut melko isolta 2 op:n kurssiksi, mutta hyvässä ryhmässä siitäkin on selvitty ja hyvillä mielillä ollaan. Työt ovat jakautuneet tasaisesti ja koko porukka on osallistunut erittäin aktiivisesti työskentelyyn.

Enää tämä viimeinen blogipostaus eetteriin ja sitten palautukset Moodleen. Iso kiitos vielä koko ryhmälle, moikataan kun tavataan! 🙂

Viikko #3: Puurtamista, puurtamista.

Kuluneella viikolla ryhmätyön eri osiot ovat edenneet mukavasti – kirjallisuusosiossa on kerätty artikkeleita ja rakennettu käsitekarttaa, tilasto-osiossa on tehty alustavia tilasto-analyysejä, ja metaosiossa on huolehdittu koordinoinnista ja koko ryhmässä keskusteltu tutkimusprosessin kulusta.

Atlas on työkaluna tuottanut hankaluuksia. Zoteron viitetietokantaan on kerätty yhteensä 15 lähdettä talteen ja myös käsitekartta on luotu. Meneillään on artikkelien lähempi lukeminen, pointtien alleviivailu ja sitaattien sekä muiden oleellisten osioiden poiminta tutkimusraporttia varten.

Tilastollista riippuvuutta parin testatun muuttujan välillä ei vielä ole löydetty, ainakaan testatulla alustavalla aineistolla. Tutkimusaiheen rajaaminen on vielä oleellista ja myös tutkimuskirjallisuuden tarkempi syynääminen vaatii tässä vaiheessa jo tarkempaa tietoa tilastoista, joiden varaan tutkimus rakennetaan, seuraavaksi on siis oleellista alkaa sovittaa ryhmien töitä yhteen, jotta tutkimuksen fokus pysyy selvänä. Doodlea hyödyntäen koko ryhmän tapaaminen on sovittu tulevalle keskiviikolle.

Metaryhmä on ottanut keskinäisen kommunikointinsa tueksi Whatsappin, mikä on tarpeeksi notkea sovellus pikaisiin päivityksiin koordinaattoreiden välillä. Lisäksi metaryhmä on keskustellut kirjoitusprosessin työtavoista, päivittänyt projektisuunnitelman One Noteen ja koko ryhmässä on pohdittu tutkimusprosessin kulkua perjantain työpajassa ja Yammerissa.

Yleinen tunnelma ryhmässä tuntuu olevan sellainen, että hommat etenevät, mutta useat samanaikaiset ryhmätyöt kaatuvat nyt samanaikaisesti niskaan, joten aikatauluhaasteita ainakin on. Työkaluista haasteita on ainakin One Noten ja Atlaksen kanssa.

Onwards and upwards!

 

tartsu145

 

Kuva: ninamutik.sarjakuvablogit.com

Viikko #1: Järjestäytymistä ja (dis)orientaatiota.

Hiiohoi! TVT-jatkon ryhmä 11 on saatu kokoon, keskustelu ja työt käyntiin ja osa ryhmätyökaluista luotua, tämä blogi mukaanlukien. Tästä blogista tulee ryhmämme oppimispäiväkirja kurssilta, joten metaosion vastaavat kirjaavat tänne ryhmätyön etenemistä ja huomioita matkanvarrella, koko ryhmän palautteeseen ja keskusteluun perustuen.

Toinen viikko on jo loppumaisillaan, mutta ennen sen summaamista, nopea katsaus vielä ensimmäiseen kurssiviikkoon.

TVT-jatkon ensimmäinen luento oli maanantaina 26.10., jolloin kävimme läpi kurssin rakennetta ja ensimmäisiä ryhmätyötä valmistelevia esitöitä. Prokrastinointiesimerkkeihin oli äärimmäisen helppo samaistua, muutama työkalu oli entuudestaan tuttu ja selkeästi luvassa olisi aimo kokoelma uusia. Ryhmäjako ilmoitettiin ensimmäisen viikon keskiviikkona Moodlessa, mutta ryhmän jäsenet eivät valitettavasti päässeet koolle ensimmäisen viikon työpajaan perjantaina.

Keskustelu saatiin kuitenkin viikon päätteeksi viikonloppuna Moodlessa käyntiin, ryhmäläiset tutustuivat itsenäisesti orientaatiomateriaaleihin Moodlessa, esittelivät itsensä ryhmälle ja keskustelu lähti viriämään osittain hieman disorientoituneissa tunnelmissa, mutta motivoituneen oloisena. Keskustelimme alueista mitkä kukin kokee vahvuuksikseen, sekä listasimme alueita, mitä haluaisimme kurssilla oppia. Kasassa tuntuu olevan hyvä mix eri taustaisia ja kurssiin motivoituneita ihmisiä.

Seuraavaan kahteen perjantaihin ryhmä varasi paikat työpajasta, joihin jatkossa yhtä lukuunottamatta ryhmän jäsenistä on pääsääntöisesti pääsemässä. Ainoa spss:ää aiemmin tunteva ei pääse pajoihin, joten sovimme että etsimme sen tutustumista varten toisen ajankohdan siitä kiinnostuneille. Tutkimusaiheesta heittelimme vasta alustavia ideoita ilmoille, ei vielä päätöksiä siitä.

Ensimmäisen viikon ongelmina ja onnistumisina kirjattiin viikkoraportiin se, että viikonlopun aikana koko ryhmä on löytänyt materiaalien äärelle Moodleen ja tutustuminen + keskustelu kivasti käyntiin. Kaikkien alkutoimissa ja esitöissä listattujen add-onien ja ohjelmien lataus ei ole onnistunut, näihin toivottiin apua seuraavassa perjantain työpajassa. Sovimme että seuraavana työlistalla olisi tutkimusaiheen sopiminen, työnjako ja yhteisten työkalujen saaminen käyttöön.

Yleisfiilikset ryhmässä sellaiset, että pieniä pulmia ryhmällä kurssin alkumetreillä, jos nyt ei suoranaista paniikkiakaan.

Tästä se lähtee!

tartsu136

Kuva: ninamutik.sarjakuvablogit.com