Viikko 1: Kurssin aloitus

Viikko alkoi kurssin aloitusluennolla, minkä jälkeen ryhmän 18 jäsenet löysivät toisensa Moodlesta ryhmäjaon jälkeen. Kaikki viisi jäsentä ilmiantoivat itsensä, ja sovimme ensimmäisen tapaamisen toiselle viikolle. Ensimmäisellä viikolla Moodlessa keskusteltiin motivaatiosta, ajan käytöstä ja siitä, millaisista tehtävistä ryhmänjäsenet ovat kiinnostuneita. Sen syvemmälle projektin pohdinnassa ei päästy, mutta kaikki vakuuttivat kuitenkin olevansa mukana loppuun asti.

Tähän blogiin kirjoitetaan viikoittain ryhmän omaa oppimispäiväkirjaa, joka kokoaa kuluneen viikon onnistumiset ja mahdolliset haasteet. Ensimmäisellä viikolla ryhmän käynnistäminen oli melko hidasta, mutta seuraavaan maanantaihin mennessä koko ryhmä oli kuitenkin jo kasassa. Yhdeksi ongelmaksi projektin kannalta nousi ryhmän kiireiset aikataulut, minkä seurauksena sovimme yhdessä, että ryhmätyö suoritetaan etänä. Vaikka hektisten aikataulujen sovittaminen yhteen osoittautui lähes mahdottomaksi, päätimme kuitenkin tavata ainakin kerran yhdessä ennen työn aloittamista, jotta työnjako ja projektin eri vaiheet olisivat kaikille selvät.

Ensimmäisen viikon perusteella ryhmätyön eteneminen vaikuttaa lupaavalta!

 

 

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published.