Viikko 3: Kirjallisuuden kimpussa

Kolmannen viikon aikana oli tarkoitus tutustua kerättyyn aineistoon, ja muodostaa siitä jo ensimmäisiä havaintoja. Viikko kuluikin siis eri osioiden kanssa työskennellessä. Kirjallisuusosiossa on etsitty tutkimuksemme kannalta keskeisiä artikkeleita erilaisista tietokannoista, ja niitä on kerätty sitä mukaa ryhmämme Zoteroon. Aiempien tutkimusharjoitusten myötä Zotero oli jo ennestään tuttu, mutta kuten sanotaan, kertaus on opintojen äiti.

Itse kirjoitusprosessia voidaan lähestyä monella eri tavalla, mutta emme ole erikseen sopineet ryhmän kanssa mitään yhteistä tapaa. Jokaisella on kuitenkin tässä vaiheessa opintoja jo omat keinot ja käytännöt parhaaseen oppimiseen. Tehokkaaseen kirjoitusprosessiin vaaditaan kuitenkin hyvä valmistautuminen, mikä ryhmämme kohdalla tarkoittaa jokaisen perehtymistä tutkimuksemme aineistoon. Jokaisen on myös hyvä tietää, mitä muut ryhmän jäsenet ovat kuluvalla viikolla tehneet.

Tilasto-osio työllisti kovasti kolmannella viikolla, sillä aikaa oli varattava ensin itse ohjelmistoon sekä aineistoomme perehtymiseen. Jo pelkästään SPSS-ohjelmiston lataaminen ilman minkäänlaisia ohjeita vei huomattavasti odotettua enemmän aikaa. Tiedossa oli, mistä sen saa ladattua, mutta versioita olikin useampia. Ilman opiskelukaverin apua tilasto-osiosta vastaava olisikin ollut täysin hukassa. Tämän jälkeen lisää haasteita aiheuttikin oman aineistomme lataaminen ohjelmistoon. Tilastoprosessia olisi siis helpottanut huomattavasti jonkinlainen ohjeistus, sillä se on selvästi työllistänyt koko prosessin aikana eniten.

Neljännellä viikolla tarkoitus on viimein kasata erikseen tehtyjä osioita yhteen, jotta voimme pikkuhiljaa alkaa muodostamaan lopullista raporttia työstämme. Haasteista on onneksi selvitty, ja työ etenee edelleen!

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published.