Viikko 4: Ensimmäinen versio raportista

Ryhmämme tutkimus on viimein edennyt kirjoitettuun muotoon. Ensimmäinen raportti on vielä luonnos, mutta se toimii hyvänä pohjana ja apuna lopullisen version työstämisessä. Tämä on myös ensimmäinen vaihe kun olemme keränneet yhteen kaiken itsenäisesti tehdyn taustatyön. Väliraportti helpottaa siis myös koko ryhmää hahmottamaan, missä prosessissa tällä hetkellä mennään. Kirjallisuusosiosta vastaava kirjoitti raportistamme ensin oman vedoksensa, jota SPSS-osiosta vastaava kävi vielä päivittämässä omalta osaltaan.

Prosessin eri vaiheet ovat välillä aiheuttaneet harmaita hiuksia, mutta suuremmilta ongelmilta on viikkojen aikana onneksi vältytty. Kurssin aikataulu on osoittautunut osittain haastavaksi, sillä useat deadlinet ja muut kurssit painavat päälle. Ryhmämme on onneksi kuitenkin kooltaan suuri, joten mahdottoman suuria työmääriä ei kenenkään niskaan kaadu. Suurin työ alkaakin olla viimein takana, ja edessä on enää lopullisen raportin hiominen yhdessä. Ryhmän jäsenet ovat toimineet kurssin aikana oma-aloitteisesti ja hoitaneet sovitut tehtävänsä, eikä meidän ole täytynyt pitää erikseen uusia tapaamisia työn etenemiseksi.

Viidennellä viikolla jokainen perehtyy ja kommentoi itsenäisesti muiden ryhmien raportteja. Kyseinen vaihe auttaa varmasti myös hahmottamaan omaa tutkimusta paremmin, ja helpottaa lopullisen version syntymistä.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published.