Ok.

Viikkojen kovan työnteon ja selvitysten jälkeen on ryhmämme kunniallisesti saanut rivinsä järjestykseen. Kaikki alkoi yhteisestä aivoriihestä, jossa vastuualueet jaettiin tasapuolisesti. Kukin pääsi tuomaan omaa erityisosaamista ryhmän toimintaan.

Tutkimustyökaluista viriteltiin ensimmäisenä Yammer, sen jälkeen oli helppo verkottua läpi OneNoten ja Zoteron sekä antaa kaikille mahdollisuus blogin päivittämiseen.

Tilasto-osuudesta vastaavat ovat karttaneet osaamistaan ja ristiintaulukoineet demokratisoinnin ja ristiintaulukoiden kesken. Tätä tukemaan on kerätty aimo joukko tutkimusmateriaalia Zoteron kirjastoon, josta voimme koostaa alustavan tutkimusraportin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *