Alustavan raportin kirjoittamisesta

Alustava raportti on onnistuneesti kirjoitettu kirjallisuuden saralta. Ongelmina olivat raportin vastuukirjoittajan koneen hajoaminen, mutta raportti saatiin kunnialla kasaan. Aihe, demokratisoituminen ja resurssien jakautuminen, osoittautuikin odotettua mielenkiintoisemmaksi ja tieteellinen keskustelu aiheesta monipuoliseksi ja jopa hieman riitaisaksi. Eriäviä mielipiteitä oli paljon ja niiden kaikkien koostaminen lyhyeen raporttiin oli haastavaa.

Tilastollisesti ryhmämme on hyvässä pisteessä. Tilastovastaavat kävivät perjantaina työpajassa työstämässä kuvioitaan ja Excel-taulukoitaan. Tuloksena oli selkeä analyysi siitä, miten resurssien jakautuminen vaikuttaa demokratisoitumiseen valitsemamme aineiston pohjalta.
Työn vaikeuksia tähän mennessä ovat olleet ajankäytölliset ongelmat. Ryhmämme neljästä jäsenestä kaikilla on/oli kandidaatttiseminaarin esitelmän palautus tämän tai seuraavan viikon aikana, mikä luonnollisesti johti siihen, että tälle projektille oli omistettavissa vähemmän aikaa. Tästäkin kuitenkin selvittiin.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *