Kommenttikierros ja lopullinen raportti

Kommenttikierros osoittautui hyödylliseksi. Saimme palautetta työmme ulkoasusta ja esimerkiksi kirjallisuusosioon saimme monia hyviä korjausehdotuksia tekstiin. Otimme nämä palautteet huomioon ja muokkasimme lopullisen raporttimme, jonka palautimme juuri.

Myös muiden töiden kommentointi oli ainakin allekirjoittaneesta mukavaa. Oli hyvä nähdä missä tilanteessa muut olivat ja miten he olivat tulkinneet vaikeaselkoisia ohjeita. Näin sai käsityksen siitä, että on oman ryhmän kanssa menossa myös oikeaan suuntaan.