Tunnelma tiivistyy!

  • Yammerit, Blogit, Zoterot, One notetit ja kommentointityökalut alkavat olla jo tuttua settiä!
  • Taannoista perjantai-iltaa (auch) vietimme Kaisa-talon ryhmätyöhuoneessa tutkailen  löytämiämme aineistoja ja sopien työnjaosta harjoitustyön ensimmäistä versiota varten
  • Harjoitustyön työstövaiheessa analysoimme valitsemiemme artikkeleiden antia tutkimuskysymyksemme valossa. (kysymys liittyy muuten identiteettiin ja äänestysaktiivisuuteen eurovaaleissa)
  • Tilasto-osuus on työn alla spss-ohjelmaa käyttäen
  • Vertaisarvioinnin jokainen hoiti itsenäisesti
  • Seuraavassa tapaamisessa keskustelemme vielä harjoitustyöstä ja sovimme työnjaosta sen loppuun saattamiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *