Kurssin lopuksi

Kurssi on nyt tulossa päätökseensä ja lopputyö on palautettu. Yhdessä pohdimme, että kurssilla käydyistä ohjelmista oli paljon hyötyä. Ohjelmia, kuten Zoteroa, tulee varmasti käytettyä jatkossakin. Ainoastaan Atlasta emme paljoa käyttäneet, mutta se ei palvellut tämän työmme tarkoituksia. Tutkimuksen teko pääpiirteissään tuli varsin tutuksi ja tämä helpottanee työskentelyä myöskin jatkossa.