Ryhmän kuulumisia

Ryhmämme on kahden edellisen viikon aikana tehnyt lähinnä itsenäistä työtä. Olemme

  • etsineet tutkimusaiheeseen ja -kysymykseen liittyvää kirjallisuutta
  • harjoitelleet viitteidenhallintaa Zoterolla
  • edistäneet Zotero-yhteistyötä luomalla ryhmälle oman Zotero-ryhmän, johon jokainen voi jakaa löytämänsä artikkelit
  • tutustuneet blogiin
  • tutustuneet tilastoaineistoon