Viikko 4.4.-11.4.

Viime viikon torstaina tapasimme neljän ryhmän jäsenen voimin Café Portaalissa, Topi oli jumissa Brysselissä. Sovimme vastuualueet seuraavasti: Saija otti hoitaakseen kirjallisuusosion, Leena ja Venla metaosion, Laura otti tilasto-osion, johon Topi myöhemmin liittyi. Tapaamisessa tuntui, että asiat olivat vielä hieman hakusessa, ja kaikki olivat hieman stressaantuneita tästä epäselvyydestä ja muista jutuista. Ryhmän yhteinen keskustelu ja kurssin Moodle-sivun ohjeiden selailu selkiytti kuitenkin ajatuksia ja tunnelmia.

Aiemmin olimme hahmotelleet tutkimuskysymyksiä seuraavasti:

  • Kuinka kauan nuoret käyttävät mediavälineitä päivässä ja onko vastaajien sukupuolella, iällä sekä sisarusten määrällä selvää vaikutusta mediavälineiden käyttöön?
  • Vähentääkö kirjojen lukeminen mediavälineiden päivittäistä käyttöä?

Näiden pohjalta tilasto-osiosta vastaavat valitsivat aineistosta sellaisia kysymyksiä/muuttujia, jotka työmme kannalta ovat tärkeitä. Niitä olivat muun muassa vastaajien “taustamuuttujat”, kuten sukupuoli, ikä, perhe- ja asumistilanne (keitä asuu kanssasi samassa kodissa ja asuuko sisarusten kanssa), sekä kysymykset:

K08 Kysytään kuinka usein katsoo videota, TV:tä tai muita tallennettuja ohjelmia

K10 Kysytään kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä.

K12 Kysytään kuinka usein käytät internettiä

K15 Kuinka usein ITSE luet tai selailet kirjoja

K22 Kuinka usein kuuntelet radiota

Erityisesti siis näiden muuttujien kanssa työskennellään ensi viikon tilasto-osuudessa!

Venla ja Leena käsittelevät paneutuvat ensi viikolla tilastolliseen analyysiin. Tarkoituksena on esimerkiksi ristiintaulukoida aineistoa sekä ottaa tarkemmin selvää siitä, vastaako aineistomme esittämiimme kysymyksiin.

Blogin kirjoittamista varten perustimme uuden sivun OneNoteen, jossa voi luonnostella tekstejä. Meillä oli aluksi vaikeuksia kirjautua ja jakaa blogin muokkausoikeuksia, mutta maanantain (11.4) uudessa Portaalitapaamisessa saimme jaettua blogin oikeudet muillekin kuin Saijalle. Tarkoituksena on myöhemmin liittää myös Lauran aiemmin tekemä blogiteksti yhteisen blogimme runkoon.  Leena sai myös tehtyä viikkoraportin tältä viikolta.

Metaosio tuntuu aina olevan riippuvainen muiden osuuksien työskentelystä: on vaikea kirjoittaa bloggausta tai viikkoraporttia siitä, mitä olemme tehneet, ennen kuin muita osiota on edistetty. Tämä on kivaa, koska silloin pitää olla yhteydessä muihin ryhmäläisiin, kysellä miten menee ja mitä kaikki ovat saaneet aikaan, ja kuulee missä mennään. Olemme perustaneet ryhmälle Yammerin, mutta kaikki ryhmläiset eivät ole vielä sinne löytäneet tai halunneet siirtyä. Tästä johtuen olemme käyttäneet Facebookin viestiketjua viestimiseen. Tämä on toiminut tähän menessä melko hyvin.

Isoimpana haasteena tuntuu olevan työnjaon koordinointi sekä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Tavattuamme uudestaa maanantaina (11.4) Café Portaalissa asiat tuntuivat taas selkeämmiltä. Luonnostelimme lopputyön runkoa ja teimme uutta työnjakoa. Vaikka erilaiset viestimiskanavat ovatkin käteviä, tuntuu yhteistyö sujuvan kuitenkin selkeämmin ja vaivattomammin kasvotusten.