Loppuraportti palautettu

Saimme palautettua TVT-kurssin loppuraportin onnistuneesti sunnuntaina reilusti ennen deadlinea. Kävimme työmme lopuksi läpi saamiemme kommenttien pohjalta, kirjoitimme hieman lisää analyysia sekä johdannon ja tiivistävät loppupäätelmät. Lisäsimme mukaan myös tiivistelmälomakkeen.

Ensimmäinen luonnos palautukseen

Ryhmätyö etenee suunnitellusti ja palautamme tänään ensimmäisen luonnosversion muiden arvioitavaksi.

Tapasimme tällä viikolla koko ryhmän kanssa, ja kaikkien omat tehtävät raportin koostamisessa vaikutti selkeiltä.

Tähän mennessä Sami on hoitanut kirjallisuusosiota. Hän oli kokeillut Zoteroa, mutta todennut että kirjallisuusluettolon sai tehtyä helpommin Bibme-ohjelmalla. Lisäksi hän oli käyttänyt Google Scholaria ja kirjaston painettuja aineistoa. Sami oli tutustunut työtä tehdessään myös Atlas.ti:n käyttöön.

Heidi ja Erik olivat tehneet Spss:llä analyysia ja kuvioita tilastoaineistostamme. He olivat onnistuneet tässä hyvin ilman ihmeempiä ongelmia.

Suvi kirjoittaa alustavaan työhömme vielä lähdeaineistoa yhteen sidostavaa analyysia, minkä jälkeen tehtävän ensimmäinen versio on valmis palautettavaksi tänä iltana.

TVT-ryhmätyö lähtenyt käyntiin

Tämä on valtiotieteellisen tiedekunnan TVT-jatko-opintojen ryhmätyön blogi.

Tehtävänämme kurssilla on tutustua erilaisiin opiskelu- ja tutkimustyötä helpottaviin ohjelmistoihin. Koostamme viiden ryhmäläisen kesken kurssiraportin, jossa olemme hyödyntäneet muun muassa Zoteroa, OneDrivea, SPSS-tilasto-ohjelmistoa ja Atlas.ti-tekstiohjelmistoa.

Ohjelmistojen käyttämisen lisäksi harjoittelemme kurssilla ryhmätyötaitoja, sillä kurssilla ei ole juuri lainkaan  yhteistä opetusta, vaan ryhmäläisten on harjoiteltava itsenäisesti ohjelmistojen käyttöä ja organisoitava ryhmänä kokoon vaaditut kurssitehtävät. Yksi osa tätä ryhmätyöprojektia on myös tämä blogi.

Tähän mennessä olemme järjestäneet yhteensä kolme ryhmätapaamista. Olemme päättäneet työskennellä joustavasti jokaisen aikataulut huomioiden, ja kaikki ryhmäläiset eivät ole olleet aina mukana tapaamisissa. Lisäksi olemme pitäneet yhteyttä ja sopineet tehtävistä Yammerissa, joten jokainen ryhmäläinen on tiiviisti mukana kurssilla.

Aiomme tutkia kurssityössä, kuinka taloudellinen tilanne vaikuttaa onnellisuuteen. Käytämme European Social Surveyn tarjoamaa dataa erityisesti tilasto-osiossa, ja lisäksi etsimme aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Työnjaoksi olemme sopineet, että Heidi ja Erik hoitavat tilasto-osion, Suvi ja Sami kirjallisuusosion ja Johanna metaosion. Tapaamme jälleen ensi viikon keskiviikkona, ja siihen mennessä sovimme, että jokaisella on jotain alustavaa materiaalia raportin ensimmäistä versiota varten.

Kerromme seuraavassa blogipäivityksessä, kuinka ryhmätyö on lähtenyt etenemään ja mitä olemme saaneet aikaan raportin ensimmäistä versiota varten.