Ensimmäinen luonnos palautukseen

Ryhmätyö etenee suunnitellusti ja palautamme tänään ensimmäisen luonnosversion muiden arvioitavaksi.

Tapasimme tällä viikolla koko ryhmän kanssa, ja kaikkien omat tehtävät raportin koostamisessa vaikutti selkeiltä.

Tähän mennessä Sami on hoitanut kirjallisuusosiota. Hän oli kokeillut Zoteroa, mutta todennut että kirjallisuusluettolon sai tehtyä helpommin Bibme-ohjelmalla. Lisäksi hän oli käyttänyt Google Scholaria ja kirjaston painettuja aineistoa. Sami oli tutustunut työtä tehdessään myös Atlas.ti:n käyttöön.

Heidi ja Erik olivat tehneet Spss:llä analyysia ja kuvioita tilastoaineistostamme. He olivat onnistuneet tässä hyvin ilman ihmeempiä ongelmia.

Suvi kirjoittaa alustavaan työhömme vielä lähdeaineistoa yhteen sidostavaa analyysia, minkä jälkeen tehtävän ensimmäinen versio on valmis palautettavaksi tänä iltana.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *