SPSS-ohjeita

SPSS-OHJEITA

 

Pylväsdiagrammin piirtäminen (yksi kategorinen muuttuja)

 

 • valitse ylhäältä valikkoriviltä Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar.
 • valitse Simple-kuvake ja Data in Chart Area vaihtoehdoista Summaries for groups of cases.
 • jatka Define-painikkeella.
 • Valitse haluamasi kategorinen muuttuja ja siirrä se nuolipainikkeella kohtaan Category Axis. Pylväät piirretään tämän muuttujan eri arvoille.
 • Bars Represent kohdasta voit valita sen, kuvaavako pylväät esim. frekvenssejä vai prosenttiosuuksia.

 

Pylväsdiagrammin piirtäminen (useampi muuttuja):

 • valitse ylhäältä valikkoriviltä Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar.
 • valitse Clustered-kuvake ja Data in Chart Area vaihtoehdoista Summaries for groups of cases.
 • jatka Define-painikkeella.
 • Valitse haluamasi kategorinen muuttuja ja siirrä se nuolipainikkeella kohtaan Category Axis. Pylväät piirretään tämän muuttujan eri arvoille.
 • Siirrä kohtaan Define Clusters by toinen kategorinen muuttuja. Pylväät esitetään toisen muuttujan muodostamina ryhminä.
 • Bars Represent kohtaan Variable siirrä se numeerinen muuttuja, josta haluat pylväät.
 • Painikkeesta Change Summary voi valita esim. keskiarvon.

 

Kahden kategorisen muuttujan ristiintaulukointi

 • valitse valikkoriviltä Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.
 • Siirrä valitsemasi kategorinen muuttuja, jonka arvot haluat ristiintaulukossa riveille, nuolipainikkeella kohtaan Row(s).
 • Vastaavalla tavalla kohtaan Column(s) sen muuttujan, jonka arvot haluat taulukossa sarakkeisiin.

 

Kolmen kategorisen muuttujan ristiintaulukointi

 • valitse valikkoriviltä Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.
 • Siirrä valitsemasi kategorinen muuttuja, jonka arvot haluat ristiintaulukossa riveille, nuolipainikkeella kohtaan Row(s).
 • Vastaavalla tavalla kohtaan Column(s) sen muuttujan, jonka arvot haluat taulukossa sarakkeisiin.
 • Kolmas kategorinen muuttuja, siirretään alimmalla nuolipainikkeella kohtaan Layer 1 of 1.
 • Cells-painikkeen avulla määrittelet mm. sen mitkä prosenttiluvut taulukoihin tulevat mukaan, esim. kokonaisprosentit vaihtoehdolla Total Continue.

Leave a Reply

Your email address will not be published.