Author Archives: Deleted User

About Deleted User

Special user account.

Huhhuh, työ palautettu!

Nyt on vihdoin työ palautettu! Toivottavasti se kelpaa. Zotero-tuskailujen, muuttuneen ryhmäkokoonpanon ja monien monien kirjallisuushakujen seurauksena voi itsenäisyyspivän vietto vihdoin alkaa, kun työ saatiin pakettiin.

Ensi viikolla vielä itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit, ja sitten toivottavasti 2 noppaa WebOodiin napsahtaa.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

SPSS-ohjeita

SPSS-OHJEITA

 

Pylväsdiagrammin piirtäminen (yksi kategorinen muuttuja)

 

 • valitse ylhäältä valikkoriviltä Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar.
 • valitse Simple-kuvake ja Data in Chart Area vaihtoehdoista Summaries for groups of cases.
 • jatka Define-painikkeella.
 • Valitse haluamasi kategorinen muuttuja ja siirrä se nuolipainikkeella kohtaan Category Axis. Pylväät piirretään tämän muuttujan eri arvoille.
 • Bars Represent kohdasta voit valita sen, kuvaavako pylväät esim. frekvenssejä vai prosenttiosuuksia.

 

Pylväsdiagrammin piirtäminen (useampi muuttuja):

 • valitse ylhäältä valikkoriviltä Graphs -> Legacy Dialogs -> Bar.
 • valitse Clustered-kuvake ja Data in Chart Area vaihtoehdoista Summaries for groups of cases.
 • jatka Define-painikkeella.
 • Valitse haluamasi kategorinen muuttuja ja siirrä se nuolipainikkeella kohtaan Category Axis. Pylväät piirretään tämän muuttujan eri arvoille.
 • Siirrä kohtaan Define Clusters by toinen kategorinen muuttuja. Pylväät esitetään toisen muuttujan muodostamina ryhminä.
 • Bars Represent kohtaan Variable siirrä se numeerinen muuttuja, josta haluat pylväät.
 • Painikkeesta Change Summary voi valita esim. keskiarvon.

 

Kahden kategorisen muuttujan ristiintaulukointi

 • valitse valikkoriviltä Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.
 • Siirrä valitsemasi kategorinen muuttuja, jonka arvot haluat ristiintaulukossa riveille, nuolipainikkeella kohtaan Row(s).
 • Vastaavalla tavalla kohtaan Column(s) sen muuttujan, jonka arvot haluat taulukossa sarakkeisiin.

 

Kolmen kategorisen muuttujan ristiintaulukointi

 • valitse valikkoriviltä Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.
 • Siirrä valitsemasi kategorinen muuttuja, jonka arvot haluat ristiintaulukossa riveille, nuolipainikkeella kohtaan Row(s).
 • Vastaavalla tavalla kohtaan Column(s) sen muuttujan, jonka arvot haluat taulukossa sarakkeisiin.
 • Kolmas kategorinen muuttuja, siirretään alimmalla nuolipainikkeella kohtaan Layer 1 of 1.
 • Cells-painikkeen avulla määrittelet mm. sen mitkä prosenttiluvut taulukoihin tulevat mukaan, esim. kokonaisprosentit vaihtoehdolla Total Continue.

Marja-Liisan 2. viikko

Tällä viikolla jatkoin SPSS:n parissa pähkäilyä, seuraavia juttuja tuli testailtua:

 • Loin/hain frekvenssitaulukoita kysymyksistä, jotka liittyivät tutkimuskysymykseemme
 • Ristiintaulukoinnin harjoittelua kahdella muuttujalla
 • Ristiintaulukoinnin harjoittelua kolmella muuttujalla
 • Loin erilaisia laatikkokuvia aineistosta
 • Kokeilin regressioanalyysin tekemistä, mutta en oikein ymmärtänyt ohjelman tuottamasta taulukosta ja kuviosta mitään

 

Laitan Yammeriin ryhmäläisille liitteeksi kuvioita ja taulukoita, joita olen tehnyt.

 

Siljan metajuttuja

Moi!

Tänään tein seuraavaa:
– Perustin meille Zotero-ryhmän, löytyy kirjautuneille nimellä ryhmä 11. Käykää rekisteröitymässä/kirjautumassa/hyväksymässä kutsu (tuliko sähköpoistikutsu perille, ryhmä 11?), niin lisään teidän sitten admineiksi.
– Tein viikkoraportin tälle viikolle
– Lähetin Timolle siitä, että ryhmässämme on passiivinen jäsen, josta ei ole kuulunut esittelyviestin jälkeen mitään
– Kävin kommentoimassa aivoriihi-alueelle
– Tutustunut ohjeisiin yleisesti

Ohjelmiin olemme tutustuneet seuraavasti:
– Onenote: jokainen tekee OneNotella omat muistiinpanot haluamallaan tavalla ja jakaa ne sitten muun ryhmän kanssa
Zotero: ryhmä on luotu, Kaisa vastaa erityisesti sisällöistä
Hakukoneet: hyödynnetty varsinkin Google Scholaria, boolen operaattoreihin tutustuttu
Realtimeboard: tunnus luotu, ryhmä kutsuttu ja käyttöä harjoiteltu, mutta emme hyödynnä tätä enempää tässä projektissa; Yammer, blogi ja Moodle riittävät varmistamaan, että työnjako ja prosessin eteneminen ovat selvillä
Pomodoro-tekniikka: olen käyttänyt tätä paljon itse ja tekniikka toimii oikein hyvin. “Kellona” käytän sivustoa http://www.mytomatoes.com

Kivaa viikkoa!

edit. Mitä pidätte blogin uudesta ulkoasusta? 😀 Tsekatkaa myös tagit ja kategoriat sekä Ryhmän jäsenet -sivu!

Marja-Liisan ensimmäinen viikko

Ensimmäisen viikon aikaansaannoksia:

 • SPSS on ladattu koneelle ”pienien” alkuvaikeuksien jälkeen.
 • Tutkimusaineisto on ladattu koneelle ja siirretty SPSS:n. Täytyy sanoa, että noihin kahteen/kolmeen hommaan meni jo aika paljon aikaa, kun en ole kovin hyvä tietokoneen käyttäjä.
 • Olen tutustunut SPSS:n Moodlessa olevien videoiden ja ohjeiden avustuksella. Tämä vaihe on vielä kesken.
 • Kokeilin parin helpohkon taulukon/pylväskuvion tekemistä.
 • OneNote:n olen tehnyt omia muistiinpanoja tekemisistäni.

TVT-kurssin ryhmä 11 vauhdissa!

Moi kaikki!

Olen Silja ja vastaan kurssin meta-osiosta. Sovimme käyttävämme blogia hyvin vapaamuotoiseen raportointiin. Yksi mahdollisuus on liittää tänne yhteenvedot, jotka jokainen ryhmämme jäsen laatii jokaisen viikon jälkeen, Tämän tarkoitus on pitää muu ryhmä kartalla siitä, mitä kukakin oikeastaan tekee.

Tässä (hieman lyhennettynä) esitöiden loppukooste:

Tehtävä

 • Tilataan / luodaan / määritellään omia ryhmätyöalueita

Yammeriin/helsinki.fi-Yammeriin – tehty
Zoteroon – Kaisa?
yliopiston blogiin – tehty
RealTimeBoardiin – tehty

 • Kootaan yhteen ryhmän työnjakoon liittyvää keskustelua ja luodaan siitä projektisuunnitelma RealTimeBoardiin (tms). – tehty (ainakin osittain
 • Tutustutaan alustavasti ryhmäalueiden käyttöön. – juu
 • Viikottainen raportointi opettajalle Moodlessa – tehty (Jenny)
 • Järjestelmiin tutustuminen ainakin pintapuolisesti – osittain

Lopputulos

 • Ryhmätyöalue (tms. toimintatavat) jossain ympäristössä
 • Muu ryhmäläiset osaavat käyttää valittuja työkaluja
 • Dokumentoitu alustava aikataulutus ja työnjakosuunnitelma ryhmätyöalueella.
 • Pohdittu löytyneen kirjallisuuden pohjalta ryhmätyön uhkia ja mahdollisuuksia sekä tapoja välttää edellisiä ja hyödyntää jälkimmäisiä mahdollisimman hyvin. Saatettu pohdinnat muiden tietoon.
  –> näitä oli luennolla & puhuttiin ryhmätapaamisessa: kiire, toiset tekevät enemmän kuin toiset, tiedonkulun varmistaminen, kokonaisuuden aikaansaaminen kun emme välttämättä tapaa kuin vasta kurssin lopulla uudestaan…
 • (Linkkikoelma löydetystä “metatiedosta” (missä tahansa muodossa, mutta Zotero ei olisi paha) seuraavaksi metaosion toteuttajaksi tulevan oman ryhmäläisen käyttöön (hänen tehtävänsä on perehtyä kirjallisuuteen tarkemmin)) –> koska emme vaihda rooleja, tämä lienee tarpeeton?

Alueiden luomiset

Yammer – luotu
Zotero – Kaisan kanssa yhteistyössä

 • Helpompi tapa on että kaikki rekistöityvät zoteroon, sinne tehdään ryhmää varten suljettu ryhmä, ja kaikki liitetään tuohon ryhmään. Hankalampi tapa, tietojen eksportointi, lähettäminen muille ja importointi neuvotaan myöhemmin jos tarpeen.

-Rekisteröityminen: Zotero.org – ylänurkasta Register, ja lomakkeen täyttö (vaikeinta on captcha-suttutekstin tunnistaminen) ja sähköpostiin tulevan tervetuloviestin linkin klikkaaminen (zotero tukee myös ns. openid-tunnistautumista jolloin voit käyttää jonkin muun järjestelmän tunnusta ja salasanaa, mutta se on hieman hankalaa. Jos openid on tuttu, voit käyttää sitä)

– Ryhmän luominen: https://www.zotero.org/groups/new . Valitse “private membership”, muuten pdf-tiedostojen jako ei onnistu tekijänoikeussyistä. – Ryhmäläisten kutsuminen: Ryhmän astuksista löytyy “send invitations”. Laita ryhmäläistesi sähkäpostiosoitteet sinne.

RealTimeBoard – luotu

 • https://realtimeboard.com/app/65437346/My-First-Board/
 • Kutsuttu kaikki
 • Tänne voi lisätä muistilappuja, värejä, informaatiota siitä missä mennään yleisesti.

Blogi – luotu

Ryhmäläisille lisätty käyttöoikeude & opettajan tunnus poistettu
Blogiaikataulu –> ehdotan, että jokainen lisä sunnuntaisen viikkoraportinsa myös blogiin. Tämä tapahtuu kirjautumalla edellisen linkin kautta blogiin yliopiston tunnuksilla. Sen jälkeen vasemmalta valitsee posts –> add new.

Blogia pääsee tarkastelemaan menemällä yläreunan sites –> valtttvtjatko –> visit site