Tutkimusasetelman tarkastelua

25.11.

Tällä kertaa palasimme vielä pohtimaan tutkimusasetelmaa. Ensinnäkin tarkensimme taustamuuttujat ”elämäntilanteeseen” ja ”sukupuoleen”. Varsinainen muuttuja, jota tutkitaan on siten ”pitäisikö Suomen olla monikulttuurisempi”. Toiseksi selvensimme vielä muuttujien vertailua keskenään: taustamuuttujia ei vertailla keskenään, vaan niitä tarkastellaan suhteessa varsinaiseen muuttujaan. Halusimme näin varmistaa, että kaikki ryhmän jäsenet ovat kartalla siitä mitä ollaan tekemässä.

Jatkoimme edelleen ajojen tekoa ja spss:n käyttö alkaa tulla tutummaksi. Tosin tulkinnoissa tuntuu tällä hetkellä olevan hieman epävarmuutta. Lisäksi emme ole aivan varmoja onko kaikki tarvittavat ajot tehty. Saimme kuitenkin hieman rajattua käytettävää materiaalia ja luullaksemme valitsimme käyttökelpoisimmat tekeleet.

Harjoitustyö alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan kohti lopullista muotoaan. Tällä kertaa opimme esimerkiksi muokkaamaan graafien ulkoasua ja niistä saatiin hieman edustavamman näköisiä.

Kaikki ryhmän jäsenet tuntuvat olevan vakuuttuneita siitä, että työ saadaan kunnialla loppuun!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *