Työskentelyä muuttujien kanssa

20.11.

Edellisestä viikosta viisastuneina jatkoimme työskentelyä muuttujien kanssa. Ensinnäkin huomasimme tarvitsevamme yhden taustamuuttujan lisää, ja valitsimme sukupuolimuuttujan toiseksi taustamuuttujaksi. Tajusimme onneksi tarkistaa mies- ja naisvastaajien määrät suhteessa toisiinsa, ja pohdimme miten saadaan sukupuolimuuttujan painokertoimet tasaisiksi. Valitsemassamme aineistossa naiset ovat selvästi enemmistönä vastaajista, joten ilman painokertoimien tasaamista tulokset saattaisivat vääristyä. Lisäksi havaitsimme ongelmia elämäntilannemuuttujan käytössä, ja päädyimme uudelleen luokittelemaan kyseisen muuttujan.

Muutoksien vuoksi jouduimme tekemään uusia ajoja spss:llä ja myös uudelleen tulkitsimme tuloksia. Jatkoimme siis yksittäisten muuttujien testaamista, ja pikkuhiljaa myös tulkintoihin alkaa tulemaan varmuutta. Lisäksi tarkastelimme mitkä taulukot näyttäisivät toimivan parhaiten harjoitustyössämme.

Lopuksi keskustelimme aineistomateriaalin yhteensovittamisesta. Kukin ryhmänjäsen on kohdallaan tutustunut valitsemaansa aineistoon, ja ennen loppuyhteenvetoa esittelimme toisillemme niiden olennaisen sisällön. Totesimme aineistojen täydentävän toisiaan ja niiden käytön tukevan valitsemaamme tutkimusasetelmaa.

Harjoitustyön tekeminen tuntuu olevan hyvässä vauhdissa ja sovimme, että kukin käy vielä kotona läpi mitä oikeastaan ollaan tähän mennessä tehty. Ensi viikolla jatketaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *