Viimeisiä viedään

4.12.

Olemme viimein rajanneet materiaalin käytön olennaiseen sisältöön ja karsineet pois kaiken mikä tuntui olevan ylimääräistä tai häiritsevää. Tällä kertaa työstimme erityisesti harjoitustyön ulkoasua ja teimme siitä mahdollisimman yhdenmukaisen. Kiinnitimme erityistä huomiota taulukoiden ja graafien ulkoasuun, ja teimme niihin tarvittavia muutoksia

Kirjallisuusosion analyysi on viittä vaille valmis ja odottaa viimeistelyä. Tekstiä tuntui tulevan melko paljon, ja vielä täytyy tarkastella jos löytyy päällekkäisyyksiä. Tarkoituksena on välttää turhaa toistoa, sillä materiaalia tuntuu muutenkin olevan runsaasti.

Tuloksien tulkintaa on edelleen jatkettu ja apuna on käytetty spss-opasta. Tilastollinen osia on välillä tuntunut haastavalta mutta olemme kokeneet myös monia onnistumisen hetkiä.

Maanantaina 8.12 on työn palautus ja jäljelle jääneet työt on jaettu ryhmäläisten kesken. Lisäksi sovimme laativamme loppuyhteenvedon yhdessä ryhmän viimeisessä kokoontumisessa. Viikonloppuna kukin siis työstää oman osuutensa tulkinnoista loppuun ja tekee tarvittavat johtopäätökset saamistamme tuloksista. Loppu häämöttää!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *