Tag Archives: kirjallisuusosio

Kaikki osiot: Vaihe 3 ja 4

Vaiheen 2 jälkeen kokoonnuimme ryhmän kesken yhteen ja aloitimme raportin kirjoittamisen.  Käytimme prosessissa erilaisia työkaluja. Vaihdoimme ajatuksia tapaamisten lisäksi Yammerissa, Real Time Boardin avulla, Google Drivessä ja WhatsAppissa. Real Time Boardiin teimme erillisen projektisuunnitelman. Tämän laajuisen työn tekemisessä koimme hyödyllisimmiksi kasvokkaiset tapaamiset ja Google Driven.

Itse työn tekemiseen käytimme SPSS-ohjelmaa, Atlas.ti:tä ja Zoteroa. Kaikki kolme vaikuttavat hyödyllisiltä, mutta Zoteron kanssa meillä oli vaikeuksia jakamisen suhteen. Myös Atlas.ti temppuili yliopiston koneilla, mutta koimme ohjelman hyödylliseksi kirjallisen aineiston prosessoimiseen.

Raportin koostamisen jälkeen viilasimme työn lopulliseen muotoonsa.