Ryhmän oppimisesta

Kurssin tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat käyttämään hyödyksi sellaisia verkkopohjaisia työkaluja, joiden avulla opiskelu ja opinnäytettyön tekeminen olisi tehokkaampaa. Varsin suuresta työmäärästä johtuen päädyimme ryhmässämme jakamaan työt käytännössä neljään osioon, yksi vastuualue ryhmän kullekin jäsenelle. Näin ollen myös perehtyneisyys eri työkaluihin muodostui epäsuhtaisesti. Kaikille ei jäänyt syvällistä kuvaa kaikista käytössä ollestai työkaluista.

Yksi ryhmämme opiskelija oli jatkoa ajatellen erityisen kiinnostunut perehtymään SPSS-tykalun käyttöön saadeen sen hyödyntämiseen lisää kokemusta. Kokska kyseessä oli ryhmätyö, keskittyi Realtime board projektinhallintatyökaluun paljon odotuksia. Lopulta se ei aivan tarjonnut sellaista apua jota pitkäjänteinen ja moniuulotteinen työ olisi vaatinut.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat ryhmässämme olivat tyytyväisi kurssin antiin ja kokivan oppineensa hyödylisiä taitoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *