Päiväkirja

Tähän koostetaan ryhmän tutkimuspäiväkirjaa viikko kerrallaan.

Viikko 1:

Tapasimme ryhmän kanssa ensimmäisen kerran torstaina 30.10. Tapaamisessa sovimme kurssin ja deadlinien aikataulutuksesta sekä työnjaosta. Koska ryhmästämme vain yhdellä on aikaisempaa kokemusta SPSS-ohjelmasta, sovimme että hän tekee Tilasto-osion esityövaiheen, jonka jälkeen opettaa ohjelman käyttöä muille.

Saimme ensimmäisessä tapaamisessa sovittua alustavan tutkimuskysymyksen: “Mitkä asiat vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen?” Aineistoksi valikoitui FSD:n tietoarkistosta Demokratiapuntari 2012.

Ensimmäisellä viikolla tutkimusprosessi edistyi hyvin. Meta-osiossa luotiin Yammer-ryhmä, Zotero-ryhmä ja yhteinen OneNote-käsitekartta. Kirjallisuusosiossa opeteltiin Zoteron käyttöä, hahmoteltiin avainsanoja OneNoteen  ja haettiin alustavan tutkimusongelman mukaisia artikkeleja eri hakukoneista (GoogleScholar, Ebsco, Nelli).

Viikko 2:

Heti toisen työskentelyviikon alussa selvisi, että yksi ryhmämme jäsenistä lopettaa kurssin. Työnjako piti suunnitella uudestaan koska nyt ryhmässämme ei  enää ollut yhtäkään SPSS-ohjelman taitajaa. Yksi ryhmäläisistä otti ohjelman opettelun vastuulleen ja katsoi Moodlessa olevat opetusvideot läpi.

Ryhmämme tapasi toisen kerran tiistaina 4.11. Tapaamisessa tutustuttiin yhdessä valittuun aineistoon, jolloin myös tutkimuskysymys tarkentui: “Miten luokka vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen?”. Analysoitaviksi muutujiksi valittiin alustavasti ammattiryhmä, tuloluokka sekä kysymys: “Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai ryhmän edustajaa äänestäisit?”. Tapaamisessa suunniteltiin myös seuraavien vaiheiden työnjakoa.

Projektin toinenkin viikko oli tehokas. SPSS:n graafit valmistuivat kovaa vauhtia. Analysoitavat taustamuuttujat päätettiin kuitenkin yksinkertaistamisen takia vaihtaa, ja uusiksi muuttujiksi valikoituivat ikä ja sukupuoli. Metaosiossa luotiin ryhmän blogi ja kirjoitettiin postaukset eri osioiden ensimmäisistä työvaiheista.

Viikko 3:

Positiivisia uutisia: saatiin ryhmäämme uusi jäsen! Nyt siis suunniteltava työnjakoa uudestaan, mutta työtaakka varmasti helpottuu.

Tarkoituksena on tavata tällä viikolla kolmannen kerran, orientoida uusi ryhmäläinen ja sopia julkaisemisvaiheen työnjaosta. Myös analysoitavat graafit ja lopullinen tutkimuskysymys on sovittava. Tällä viikolla pitäisi myös saada Zotero-kirjastoon viedyt artikkelit analysoitua Atlas ti.-ohjelmassa. Kaikista työvaiheista pitää myös muistaa kirjoittaa postaukset blogiin.

Viikko 4:

Alkuun: yksi ryhmäläisistä jätti kurssin kesken, joten meitä on taas vain kolme.. Tämän takia prosessi viivästyi ja työnjako meni täysin uusiksi.

Toistuvista vastoinkäymisistä huolimatta työ etenee.

Viikko 5:

Tällä viikolla projekti on edennyt hyvin. Atlas.ti-ohjelman käyttöä on opeteltu, ja loppuraporttissa käytettävät graafit valittu.

Ensi viikolla olisi tarkoituksena tavata vielä viimeisen kerran ja saada koko homma kasaan.

Viikko 6:

Tavattiin tänään (pe 5.12) ja käytiin läpi prosessin edistyminen. Sovittiin myös työnjako viimeisille tehtäville. Tarkoituksena olisi jättää työ arvosteltavaksi huomenna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"Dynaaminen tvtjatko-ryhmä"