Yleistä

Tämä blogi on osa Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan kurssia “Tutkimusprosessin työkalut”.

Kurssilla tutustutaan ryhmätyöskentelemiseen, aineiston hakuun ja analysointiin sekä erilaisiin tutkimustyötä helpottaviin sovelluksiin.

Kurssitönä on pienimuotoinen tutkimus, joka toteutetaan ryhmätyönä. Tutkimusprosessi koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Empiirinen
  • Kirjallisuus
  • Meta

Jokaisessa osa-alueessa on kolme työvaihetta:

  • Esikirjoittaminen
  • Kirjoittaminen/puurtaminen
  • Julkaiseminen/raportointi

Kurssin moodle-sivuilta löytyy tutkimusprosessin kulun hahmottamista helpottava taulukko:

Esikirjoittaminen Kirjoittaminen Julkaiseminen
Empiirinen Fsd portaaliin tutustuminen, aineston valinta, alustavat analyysit Taulukoiden ja graafien tuottaminen ja tulkinta Raportin koostaminen Wordillä
Kirjallisuus Hakuja kirjallisuustietokannoista, artikkeleiden kokoaminen Artikkelit kvaliohjelmaan, teemojen koodaaminen raportin kirjoittaminen Wordillä
Meta Ohjelmiin ja työtapoihin tutustumista Muistiinpanojen tekemistä prosessista, tiedon jakamista ryhmän kesken, tehtävien jakoa, tapaamisten sopimista raportin kirjoittaminen wordpress-blogina

 
Tässä ensimmäisessä tapaamisessa luonnosteltua työnjakoa:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"Dynaaminen tvtjatko-ryhmä"