Tutkimuskysymyksen avaamista

Tällä kurssilla tutkimme koulutustaustan vaikutusta poliittiseen käyttäytymiseen (äänestysaktiivisuus, puoluekanta jne.). Aineistona tulemme käyttämään eduskuntavaalitutkimusta vuodelta 2011, joka on ladattu AILA:sta. Koimme sen helppokäyttöiseksi ja selkeäksi alkuvaikeuksien jälkeen. AILA:n ongelma oli, että hakua ei pystynyt rajaamaan sen saatavuuden mukaan. Ensimmäisellä kerralla sivu kaatui ja esti tiedostojen lataamisen ja hankaloitti työskentelyä.

Loimme tällä viikolla zotero-ryhmän, jonka avulla pystymme paremmin koordinoimaan aineiston hakuprosessia. Suunnitelmissamme on myös luoda Google docs -kansio, kun kirjallisuutta alkaa löytyä.

Toinen tapaamiskerta

Tällä viikolla olemme tarkentaneet rymän sisäistä työnjakoa. Ryhmän uudet jäsenet on otettu mukaan ryhmään ja olemme ottaneet Yammer-ohjelman käyttöön, sekä perustaneet blogin.

Yammer on helppokäyttöinen ja koko ryhmä on toiminut aktiivisesti yhteydenpidossa yksityisen Yammer-ryhmän välityksellä. Samalle olemme pystyneet reaaliaikaisesti seuraamaan muiden ryhmien edistymistä. WordPressin blogipohja on toimiva ja helppokäyttöinen ja tulee jatkossa olemaan olennainen lisä työkalupakkiimme.

Olemme onnistuneet valitsemaan aineiston, sekä olemme alustavasti perehtyneet sen muuttujiin. Tutkimuskysyksemme  tarkentuu ensi viikon kuluessa, kun pääsemme tutustumaan tilasto-ohjelmiin.

Ryhmämme koko on kasvanut viiteen henkilöön ja olemme sopineet joustavasti alustavasta työnjaosta kurssin eri osa-alueiden toteuttamisen suhteen. Seuraava tapaaminen on sovittu ensi viikoksi, jolloin siirrymme työssämme tutkimuskysymyksen lähempään tarkasteluun ja aineiston analyysiin.