Tutkimuskysymyksen avaamista

Tällä kurssilla tutkimme koulutustaustan vaikutusta poliittiseen käyttäytymiseen (äänestysaktiivisuus, puoluekanta jne.). Aineistona tulemme käyttämään eduskuntavaalitutkimusta vuodelta 2011, joka on ladattu AILA:sta. Koimme sen helppokäyttöiseksi ja selkeäksi alkuvaikeuksien jälkeen. AILA:n ongelma oli, että hakua ei pystynyt rajaamaan sen saatavuuden mukaan. Ensimmäisellä kerralla sivu kaatui ja esti tiedostojen lataamisen ja hankaloitti työskentelyä.

Loimme tällä viikolla zotero-ryhmän, jonka avulla pystymme paremmin koordinoimaan aineiston hakuprosessia. Suunnitelmissamme on myös luoda Google docs -kansio, kun kirjallisuutta alkaa löytyä.

One thought on “Tutkimuskysymyksen avaamista”

  1. Kun tutkimuskysymys oli lukittu ja SPSS-ryhmä päässyt vauhtiin, aloin toden teolla etsimään kirjallisuutta. Tutkimuskysymyksemme on kaksiosainen: miten yhteiskuntaluokka ja koulutustaso vaikuttavat poliittiseen aktiivisuuteen ja toisaalta poliittisen puolueen valintaan.

    Pyrin aluksi etsimään aineistoksi suomalaisia tutkimuksia, sillä mielestäni ne olisivat olleet relevantimpia verrattavia tilastolliseen analyysiimme, minkä aineisto oli suomalainen. Olen oppinut opiskellessani kehitysmaatutkimusta etsimään tietoa vain englanniksi, joten haaste oli suuri. Löysin kuitenkin yhden suomalaisen aineiston, Oikeusministeriön julkaisun Muutosvaalit 2011, etsimällä sen Ailasta aineistomme “kirjallisuutta” kohdasta.

    Käytin myös nelliportaalia ja ebscohostia artikkelien etsimiseen ja löysinkin useamman artikkelin, joissa käsiteltiin koulutustaustan ja yhteiskuntaluokan yhteyttä poliittiseen aktiivisuuteen. Jostain syystä en löytänyt artikkeleja poliittisen puoluekannan suhteesta näihin taustamuuttujiin: lieneekö ongelma ajan rajallisuudessa vai enkö vain osannut valita oikeita hakusanoja.

    Opettelin myös koodaamaan Atlaksella aineistojani. Koodeja käytin useita erilaisia ja ne helpottivat mielestäni aineiston hallintaa, sekä eri aiheisiin liittyvät kohdat oli helppo löytää koodien avulla. Atlas on kuitenkin melkoisen sekava ohjelmisto, sen tasot ovat hankalia käyttää ja asioita kuten memoja hukkuu helposti. Lähinnä käytinkin Atlasta vain aineistojen koodaamiseen ja tärkeiden kohtien merkitsemiseen, en lähtenyt sen enempää kikkailemaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *