Ajatuksia metaosiosta

Metaosion alkupuuhasteluissa tuli luoda erilaisia käyttäjätilejä ja -ryhmiä sekä tutustua erilaisiin virtuaalisiin työkaluihin. Loimme, kuten monet kohtalontoverimme tällä kurssilla, ryhmän muun muassa Yammeriin ja RealTimeBoardiin sekä ryhmäkirjaston Zoteroon. Ajatus yhteisistä virtuaalisista työkaluista vaikuttaa hyvältä tämänkaltaisessa ryhmätyöskentelyssä, sillä yhteisen ajan löytäminen neljänkin ihmisen kesken on usein vähintäänkin haastavaa. Kuitenkin edellä mainittujen työkalujen käyttö, kenties Zoteroa lukuun ottamatta, osoittautui varsin toimimattomaksi ratkaisuksi.

Yammer on sinänsä on kenties toimiva keskustelualusta ja toimiikin moitteettomasti, mutta koska se ei ole kenenkään normaali kommunikaatiokanava, täytyy sitä joka kerta varta vasten mennä katsomaan. Jos tarkoituksena on saada ryhmäläisille viestiä nopeasti, ei Yammer ole siihen välttämättä paras, sillä ylipursuavassa sosiaalisen median maailmassa monet seuraavat useita eri kanavia ja Yammer tähän päälle lähinnä kuormittaa eikä kevennä mieltä. Luontevinta olisi käyttää jo olemassa olevia kanavia, kuten Facebookia tai melkeinpä perinteistä sähköpostia, kuin ottaa vielä yksi viestinnän väline seurattavaksi muiden päälle. On kuitenkin hyvä olla tietoinen erilaisista kommunikaatiovaihtoehdoista, ja jos haluaa pitää yksityiselämänsä visusti erossa opiskelu- tai työelämästä, on Yammer esimerkiksi Facebookille oiva kilpailija.

RealTimeBoard on hauska työkalu, jonka visuaalisuus ja helppous ovat plussaa. Kuitenkaan itselleni ei oikein avautunut RealTimeBoardilla tehdyn ”tutkimussuunnitelman” syvin olemus tai tarkoitus. Ihmiselle, jolle erilaiset miellekartat on luonteva tapa hahmottaa ajatteluaan, RealTimeBoard varmasti tarjoaa hyvän virtuaalisen jaettavan työkalun, mutta omalle työskentelytavalleni se vaikutti lähinnä vieraalta.

Kaiken kaikkiaan on hyvä tietää erilaisista virtuaalisista työkaluista ja vaihtoehdoista, mutta lukuisten uusien käyttäjätilien ja salasanojen luominen sekä näistä seurannut “roskaposti” vaikutti lähinnä rasittavalta. Kurssin tarkoituksena todella oli oppia käyttämään erilaisia apuvälineitä, mutta oikeasti ryhmätyöskentelyn kannalta on järkevintä valita tarkoituksenmukaiset työkalut. Tällöin esimerkiksi kommunikaatiossa tulisi valita se vaihtoehto, jota ryhmäläiset luonnostaan seuraavat muutenkin, eikä ottaa ylimääräisiä foorumeita mukaan päivittäin tarkistettavien sosiaalisten medioiden joukkoon.

-Antti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *