Ajatuksia tilasto-osiosta

Työnjaollisesti ryhmämme painottui niin, että minä ja Saara keskityimme ennen kaikkea tilasto-osioon, ja olin asettanut päämääräkseni kurssille nimenomaan tilasto-osaamisen kasvattamisen. Projekti alkoi ryhmällämme tilastoaineiston etsimisellä, joksi valikoitui Ailan Koulun hyvinvointiprofiili 2013-2014: yläluokat 7-9. Aineisto oli siinä mielessä antoisa, että tutkimuskysymyksiä oli helppo keksiä, ja keskityimme aineistosta juuri kiusaamiseen, sillä halusimme tutkia sen mahdollista linkittymistä muihin muuttujiin.

Kurssin sijoittuminen opintoihin tilasto-osion kannalta on kaksipiippuinen juttu. Joitain käsitteitä joutui viime vuoden tilastokursseilta palauttelemaan mieleen, minkä takia olisi voinut olla kätevää tutustua tilasto-ohjelmiin jo vuosi sitten. Toisaalta kurssin muu sisältö saattaa liittyä enemmän kandidaattivaiheen opintojen loppupuolelle, joten vaikeaa sanoa, mihin vaiheeseen kaikki sopivasti sijoittuisi. Joka tapauksessa kävi selväksi, että tilasto-ohjelmia ei ainakaan ilman käsitteiden hallitsemista olisi järkeä opetella.

Opiskelu oli ainakin omalta osaltani pelkästään itsenäistä. Kurssin Moodle-sivun videoilla pääsi alkuun, mutta muuten opettelin SPSS-ohjelmaa internetin oppaiden avulla. Ohjaustahan olisi ollut saatavilla, mutta tuntui, että silloin olisi pitänyt olla varsinainen pulma, johon mennä hakemaan ratkaisua. Itselle pulmia ei onneksi muodostunut, vaan kokeilemalla oppi, mutta jonkinlainen tarkempi ohjeistus siitä, mitä toimintoja kurssilla olisi tarkoituksenmukaista oppia, olisi voinut auttaa suunnittelemaan etenemistä.

– Anna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *