Keskivaiheen ja lopettamisen tunnelmia

Harjoitustyömme eteni mukavaan tahtiin kurssin ajan. Noudatimme melko tarkkaan Moodlesta löytynyttä aikataulua, eli vaihdoimme työtehtäviä säännöllisesti. Jokainen pääsi näin vähän tekemään jotakin. Suvi ja Sara keskittyivät keskivaiheilla etenkin tilasto-osuuteen, Sanna-Kaisa ja Katariina kirjallisuuteen ja Heidi yleiseen koordinointiin.

Zotero osoittautui hyödylliseksi työkaluksi. Löysimme jonkin verran soveliasta kirjallisuutta ja aikaisempaa tutkimusta, jota hyödynsimme työssämme. Viitteet kirjallisuuteen oli helppo löytää myöhemminkin ryhmä-Zoteron avulla. Myös Atlas.ti -ohjelmaa kokeilimme muutamassa työpajassa 1.4. ja 8.4., tosin vain pintapuolisesti mind mappien tekoon.

Kaavioiden tekeminen oli hieman haastavaa, mutta opimme paljon. Onneksi monet ryhmästämme olivat jo ennestään käyttäneet SPSS:ää, joten saimme työn aikataulussa etenemään. OneNote oli hyvä ja helppo yhteinen pohja, jolle kaikki saattoivat työstää omaa osuuttaan, vaikka emme olisikaan ehtineet kaikki kokoontumaan jokaiseen työpajaan. Palautimme alustavan työmme työpajassa 8.4. alustavaa arviointia varten.

Kesken ryhmätyön työskentelimme viikon ajan yksin, kun vuorossa oli toisten ryhmien töiden alustava vertaisarviointi. Oli kiintoisaa päästä näkemään myös muiden töitä ja tutustua lyhyesti myös muihin aiheisiin ja aineistoihin kuin omaamme. Saimme myös omalle työllemme palautetta, jota saatoimme hyödyntää viimeisen viikon viimeistelyvaiheessa.

Kokoonnuimme viimeistä kertaa työstämään loppusilauksen työllemme työpajaan 22.4. Teimme tiivistelmän, yhdistimme tahoillamme muokkaamiamme versioita ja sovimme loppupalautuksesta Moodleen.

Kokonaisuutena kurssi oli mielenkiintoinen. Saimme raapaistua montaa uutta TVT-työkalua, mutta ehkä tarkempi syventyminen uusiin asioihin olisi ollut vielä hyödyksi:)

Ensimmäinen viikko

Ensimmäinen viikko alkaa olla taputeltu. Tapasimme ensimmäistä kertaa keskiviikkona 16.3, jossa sovimme tarkemmasta työnjaosta ja tutustuimme toisiimme. Ryhmäämme kuuluu Heidi Hanhela, Sanna-Kaisa Saloranta, Sara Koivuranta, Katariina Pehkonen ja Suvi Kinnunen. Perustimme heti Yammer-ryhmän, johon kaikki liittyivät ripeästi. Teimme myös OneNoteen suunnitelmaa, ja sieltä löytyy ensimmäisiä kaaviokokeiluita. Aluksi roolitus menee siten, että Suvilla on meta-osuus, Saralla kirjallisuus-osuus ja Katariinalla, Heidillä ja Sanna-Kaisalla tilastoa.

Katariina etsi aineistoja Ailasta ja aiheeksemme valikoitui suomalaisten internetin käyttö. Käytämme aineistoa vuosilta 2010 ja 2013 ja taustamuuttujina on ikä ja sukupuoli.

Perjantaina 18.3 osa ryhmän jäsenistä kävi työpajassa tekemässä SPSS:llä graafeja koskien suomalaisten internetin käyttöä vuonna 2013. Päätimme keskittyä 2013 vuoden aineistoon. Tällä kertaa tutkimme iän ja sukupuolen vaikutusta kriittiseen suhtautumiseen koskien uutisia. Täten tutkimuskysymykseksemme muotoutui: “Miten sukupuoli ja ikä vaikuttavat kriittiseen uutisten lukemiseen?”

Tätä tutkimme vertailemalla ikä- ja sukupuolimuuttujia kyselylomakkeen kysymykseen 3 ja kohtaan #pohdin usein, ovatko uutiset luotettavia. Tähän on voinut vastata asteikolla 1-7, 1=täysin eri mieltä ja 7=täysin samaa mieltä.

Saralle annettiin vinkiksi kirjallisuuskatsauksen tekemiseen, että aihetta voi lähestyä viittaamalla ajankohtaiseen keskusteluun kriittisestä mediakäyttäytymisestä.

Ensimmäinen viikko meni siis hyvin ja pyrimme jatkamaan työskentelyä samaan tahtiin.