TAVOITE

Varhennettu kieltenopetus -hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen yhteistyössä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kieltenopettajien osaamisen kokonaissuunnitelma ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Hankkeessa myös vahvistetaan uusimman opetuksen ja tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi hanke tukee opettajien peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta, tuottaa alueellisia ja valtakunnallisia malleja kieltenopettajien ja -kouluttajien ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen, vahvistaa opettajien ammatillisen osaamisen tutkimusperustaisuutta sekä hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Diaesitys projektista

Uudistuva opettajankoulutus -kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sen toteuttaa Helsingin yliopisto. Varhennettu kieltenopetus -projekti on yksi 17 osahankkeesta, joiden avulla opettajankoulutusta kehitetään. Lisätietoa muista hankkeista löydät linkistä alla.

https://www.helsinki.fi/fi/projektit/uudistuva-opettajankoulutus